Om du skrattar förstår du. Om du känner dig obekväm är du nog en del av problemet.

Vardagsrasismen är onekligen en stor problem bakom det utanförskap många känner såväl i Sverige som i övriga världen.
Hur hanterar du vardagsrasism? Är du själv en sådan som kan fälla nedlåtande kommentarer utan att tänka så mycket på konsekvenserna? I så fall kan klippet ovan få dig att känna dig obekväm.
Men om du bara skrattar åt det kan du med gott samvete gå vidare och gärna dela detta med dina vänner så de också får känna efter om de är en del av problemet.