Översvämning stoppar tågtrafik – spåren har svämmat över

Kraftiga översvämningar stoppar tågtrafiken på flera håll. Bland annat sträckorna Fagersta-Gävle och Hallsberg-Gävle drabbats, då spåren svämmat över.

– Det finns ingen prognos. Vi har folk på platsen sedan tiosnåret. Jag vet inte riktigt hur felavhjälpningen går till. Vi kommer att ha mer information vid halvett, säger Joanna Ljunggren till Aftonbladet.

Fagersta-Gävle och Hallsberg-Gävle.

– Det finns ingen prognos. Vi har folk på platsen sedan tiosnåret. Jag vet inte riktigt hur felavhjälpningen går till. Vi kommer att ha mer information vid halvett, säger Joanna Ljunggren.