Pensionen ser ut att minska nästa år – så mycket mindre kan du få i plånboken

Pensionen ser ut att räknas ner nästa år, skriver TT.

Detta enligt en ny men också osäker prognos från Pensionsmyndigheten.

Så här mycket mindre kan du få i plånboken.

Det var på tisdagen som Pensionsmyndigheten meddelade sin nya prognos. I ett pressmeddelande förklarar myndigheten att den nya prognosen är att inkomstpensionen ser ut att minska med 1,5 procent nästa år.

I februari löd prognosen i stället att inkomstpensionen skulle öka med 0,3 procent.

Sedan slog coronakrisen till med full kraft.

– Inkomstpensionen kommer enligt prognosen att minska med 1,5 procent nästa år. Inkomstutvecklingen styr omräkningen av inkomstpensionen och tilläggspensionen, i rådande läge är den utvecklingen dock mycket mer osäker än vanligt. Pensionsmyndigheten kommer med en ny prognos i slutet av juli, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Pensionsmyndigheten ger också ett exempel: ”För inkomstpensionens minskning om 1,5 procent innebär att en inkomstpension på 12 000 kronor minskar med 180 kronor per månad från 2021”, skriver de i pressmeddelandet.

Samtidigt meddelar myndigheten att de pensionärer som har del av pensionssystemets grundskydd såsom garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kommer få högre grundskydd om inkomstpensionen minskar, per automatik.

Prognosen spår ökning av inkomstpensionen 2022-2023

”Det kompenserar helt eller delvis för den lägre inkomstpensionen”, skriver myndigheten som också meddelar att prognosen är att inkomstpensionen lär öka åren 2022-2023.

Pensionsmyndigheten poängterar att prognosen i nuläget är osäker, och skriver att prognosen baseras på Konjunkturinstitutets prognos från början av april.

Mer information finns här på Pensionsmyndighetens hemsida.

Foto: TT