Polisens satsning: Inför extra kontroller för att stoppa rattfylla på vägarna

Polisen storsatsar på att minska antalet rattfulla i trafiken. Under vecka 43 kommer polisen i region Mitt att öka sin närvaro på vägarna, för att förhindra rattfylleribrott och därmed öka trafiksäkerheten. 

– Vi kommer att jobba med synlighet för att få folk att avstå från att köra onyktra då risken för att ertappas är stor, förklarar Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt i ett uttalande på polisens hemsida.

Enligt statistik från Trafikverket kör över 15 000 personer i Sverige onyktra varje dag. Siffror som är alldeles för höga i jämförelse med polisens nollvision, som innebär att ingen ska dö i trafiken. 

Rutinmässiga nykterhetskontroller på vägarna sker regelbundet, men avtog under coronapandemin i och med restriktioner. 

Extra kontroller på vägarna

Nu under sista veckan i oktober lägger polisen i region Mitt i en högre växel i och med ökad närvaro på vägarna för att kontrollera nykterhet. 

Foto: Polisen

På polisens hemsida skriver man att varje bilförare som stoppas kommer att få visa körkort och blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. 

”Det är dessa personer vi vill komma åt”

Polisen kommer även att ställa frågor om narkotika- och medicinering, för att kunna upptäcka ett eventuellt avvikande beteende. 

– Det är dessa personer vi vill komma åt med den här insatsen. Vi vill göra skillnad i samhället genom ett aktivt och synligt polisarbete. De som kör i region Mitt ska köra nyktra, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt i ett uttalande på polisens hemsida

Foto: Shutterstock

De förare som upptäcks köra onyktra kommer att erbjudas hjälp från beroendevården, enligt polisen. 

Syftet med satsningen är att förhindra antalet olyckor och dödsfall i trafiken, då rattfylla är den bakomliggande orsaken till en stor andel av dessa varje år. 

Står för en stor andel döda

28 procent av alla som dog i trafiken år 2020 var alkohol- eller drogrelaterade fall, detta enligt Trafikverket.

Region Mitt är först i landet med att dra igång satsningen, men så småningom kommer fler regioner att göra samma sak.

– Polisen är ofta den första kontakten då en person misstänks för ett rattfylleribrott. Genom det här arbetet där vi på polisen förmedlar kontakt med vården hoppas man kunna minska antal återfall i den här typen av brott samt ge personer direkt möjlighet till vård och stöd, förklarar Maria Rosander i ett uttalande på polisens hemsida.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required