Politiker sänker vårpersonalens löner – mitt under coronakrisen: ”Tajmingen blev inte alldeles perfekt”

Under fredagsförmiddagen kom nyheten att vårdpersonalen i Kronoberg får lönen sänkt – mitt under coronakrisen. Det hela rör sig om ett tillfälligt extra-ob som tagits bort.

Vårdpersonalen sliter dygnet runt med att ta hand om våra äldre och debatten om deras arbetsförhållanden har diskuterats i flera år.

Ännu mer nu, under den pågående coronakrisen.

Men trots deras fantastiska insats blir nu vårdpersonal i Kronoberg av med ett extra ob-tillägg som de tidigare haft, vilket ETC var först med att rapportera.

Enligt ETC rör det sig om ett ett extra ob-tillägg, som det socialdemokratiska styret lade in under sin förra mandatperiod i Kronoberg för att locka fler till vårdyrket.

Foto:Shutterstock/ TT

Tillägget gällde för alla som arbetar obekväma arbetstider men var begränsat till den 31 mars i år, därför har det nyligen tagits bort. Trots den pågående coronakrisen.

– Det är klart att tajmingen blev inte alldeles perfekt. Beslutet var fattat för två år sedan att det skulle sluta nu, det var det vi tog fasta på. Det blir så ibland, säger Sven Sunesson (C), förste vice ordförande i regionstyrelsen i Kronoberg till ETC.

Sven säger också att de i framtiden vill jobba med enbart fasta löner och inte ha några tillägg.

 – Tillägg ger naturligtvis bra extra tillägg till den som får det, men det skapar en ojämlikhet inom yrkesgrupperna. Det är det ena skälet. Det andra är att vi inte har några problem att besätta tjänsterna när det gäller exempelvis undersköterskor och måltidsbiträden. Då finns det inget skäl att ha tillägget. 

Förutom vårdpersonalen är både oppositionen och det gamla styret missnöjda med att tillägget tas bort.

– Från och med nu jobbar alla som jobbar obekväma tider med sämre lön, trots läget, säger Henrietta Serrate (S), regionråd i opposition.