Prinsarna och prinsessorna lämnar kungahuset – hovets nya besked

Kungahuset krymper.
Nu lämnar prins Carl Philips och prinsessan Madeleines barn.
Klockan 11.30 håller hovet en presskonferens.
Här är deras nya besked.

Det var på måndagsförmiddagen som kungahuset kommunicerade nyheten via en så kallad kommuniké. I denna klargörs att kungens barnbarn nu kommer att lämna kungahuset.

STOCKHOLM 20180608 Kund Carl Gustaf och drottning Silvia i Drottningholms Slottkapell. Idag döps prinsessan Madeleine och Christopher O'Neills dotter prinsessan Adrienne i Drottningholms slottskyrka. Foto: Pontus Lundahl / TT
STOCKHOLM 20180608 Kund Carl Gustaf och drottning Silvia i Drottningholms Slottkapell vid dopet för prinsessan Madeleine och Christopher O’Neills dotter prinsessan Adrienne i Drottningholms slottskyrka. Foto: Pontus Lundahl / TT

”H.M. Konungen har beslutat om förändringar i Det Kungl. Huset. Syftet med dessa förändringar är att klargöra vilka personer inom Den Kungl. Familjen som kan förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet”, skriver hovet i ett pressmeddelande.

Nu lämnar alltså flera små prinsar och prinsessor kungahuset.

”H.M. Konungens beslut innebär att DD.KK.HH. Prins Carl Philips och Prinsessans Sofias barn samt H.K.H. Prinsessan Madeleines och Herr Christopher O’Neills barn inte längre kommer att tillhöra Det Kungl. Huset” skriver hovet.

Foto: Jessica Gow / TT

Förväntas inte åta sig kungliga uppdrag i framtiden

Kommunikén skickades ut av kungahuset strax efter klockan tio på måndagen.

”Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne är fortsatt medlemmar av Den Kungl. Familjen. De har däremot inte längre ställning som Kungliga Högheter och förväntas inte i framtiden åta sig sådana uppdrag som ankommer på statschefen”, skriver hovet i pressutskicket, som är undertecknat av riksmarsalk Fredrik Wersäll.

Sollidens slott, juli 2017
Kungafamiljen skickar en hälsning från Sollidens slott på Öland. Foto: Kungahuset.se

Hovet fortsätter i utskicket:

”Prins Alexander (Hertigen av Södermanland), Prins Gabriel (Hertigen av Dalarna), Prinsessan Leonore (Hertiginnan av Gotland), Prins Nicolas (Hertigen av Ångermanland) och Prinsessan Adrienne (Hertiginnan av Blekinge) kommer även fortsatt att bära de hertig- och hertiginnetitlar de tilldelats av H.M. Konungen”, skriver hovet.

Prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne lämnar kungahuset

Samtidigt meddelar hovet att prins Carl Philip, prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine kommer fortsätta verka inom sina respektive uppdrag.

”H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan är, tillsammans med H.M. Drottningen och H.K.H. Prins Daniel, Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater.”

”DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia samt H.K.H. Prinsessan Madeleine verkar fortsatt inom de ideella stiftelser och verksamheter som de grundat och/eller engagerat sig i. Därutöver utför de officiella uppdrag i den utsträckning H.M. Konungen så beslutar”, skriver hovet.

Källa: Kungahuset.se

Vad tycker du om detta? Skriv gärna en kommentar!