Psykologer överens: Trump visar tydliga tecken på svår psykisk sjukdom

Hillary Clinton har tidigare hävdat att Donald Trumps temperament är olämpligt för presidentskapet – ett ämbete som kräver kunskap, stabilitet och ett enormt ansvarstagande. 

Många meningsmotståndare är nog beredda att hålla med Hillary Clinton, men även vissa psykologer har nu börjat ifrågasätta den nytillträdde presidentens mentala hälsa. 

Fram tills alldeles nyligen var det olagligt för amerikanska psykologer att bedöma offentliga personer och prata med journalister om sina iakttagelser, skriver The Independent

Men denna regel har nu förändrats och flera experter på psykisk ohälsa talar nu ut om Donald Trump. 

I ett försök att upplysa och varna allmänheten publicerar professorn John D. Gartner sin diagnos för Trump, skriver US News

Enligt Gartner, som är psykolog vid högt ansedda Johns Hopkins University School of Medicine, hävdar att Donald Trump är ”farligt psykiskt sjuk och har ett temperament som för honom oförmögen att vara president”. 

Han tycker även att Trump visar tecken på ”malignant narcissism” – en obotlig psykisk sjukdom som är en blandning av narcissism, antisocial personlighetsstörning, aggression och sadism. 

Flickr/Gage Skidmore

Narcissism är också en av de vanligaste diagnoserna som psykologer pekar på när de ska bedöma Trump, skriver brittiska The Independent.

”Narcissismen försämrar hans förmåga att se verkligheten, så att du inte kan använda logik för att övertyga någon som honom”, säger psykologen Dr. Julie Futrell till NY Daily News

Kriterierna i den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR för Narcissism är följande:

  1. Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).
  2. Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
  3. Tror sig vara ”speciell” och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).
  4. Kräver stor beundran.
  5. Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på egna förväntningar.
  6. Är manipulativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
  7. Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
  8. Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för avundsjuka från andra.
  9. Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.
Wikipedia

I december skrev tre ledande professorer inom psykiatrin ett öppet brev till Barack Obama, där man uttryckte sin oro över Donald Trumps mentala hälsa. 

”Hans visar allmänt upp symptom på psykisk instabilitet – allt ifrån grandiositet, impulsivitet, överkänslighet mot kritik och en uppenbar oförmåga att skilja mellan fantasi och verklighet. Det leder oss till att ifrågasätta hans lämplighet för detta enorma ansvar”, skrev professorerna från Harvard Medical School och University of California till den dåvarande presidenten.

Vissa experter anser dock att psykologer bör vara väldigt försiktiga med diagnostisera någon de har aldrig träffat:

Daniel Smith, professor i psykriatri vid University of Glasgow:

”Det anses oetiskt och inte vara god sed att kommentera personligheten hos en person som du aldrig träffat individen. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns en skillnad mellan personlighetsstörning och psykisk sjukdom”, säger han till The Independent. 

Professorn John D. Gartner öppnar också för att Trump kan bli en bra president, trots den ställda diagnosen. 

Det finns många entreprenörer med liknande personlighet som framgångsrikt varit med och byggt upp USA, hävdar Gartner. Han ser också presidenten som kreativ och som en person med unika idéer.

Flickr/GageSkidmore

Publicerad av Newsner Nyheter, tryck gärna på knappen nedan för fler nyheter på Facebook!