Regeringens nya beslut om pensionsåldern i Sverige – så här länge ska du jobba nu

Genrefoto: Shutterstock

Regeringens nya beslut om pensionsåldern i Sverige – så här länge ska du jobba nu

Regeringen har fattat beslut om vilken riktålder som ska gälla för pension i Sverige de kommande sex åren.

Här är åldern som gäller.

– Äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedd i Sverige, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

På senare år har flera förändringar skett av åldersgränserna i det svenska pensionssystemet.

Riktåldern är tänkt att höjas steg för steg, och regeringen ser över detta varje år. Men eventuella förändringar tillämpas inte förrän sex år senare.

Nu har regeringen beslutat vad som ska gälla för riktåldern framöver. Den nya riktåldern, 67 år, gäller redan från 2026. Och nu har regeringen fastslagit att samma riktålder, alltså 67, även ska gälla till 2029.

Enligt tidningen Senioren gäller 66 år för de som är födda mellan 1958 och 1959 och som exempelvis vill ha garantipension, medan 65 gäller för de födda 1957 och tidigare.

Artikeln fortsätter under bilden.

Pensionsmyndigheten. Genrefoto: Shutterstock

Sedan tidigare har lägsta ålder för att kunna ta ut inkomstgrundad pension höjts – från 62 till 63 år. Dessutom har åldersgränsen för garantipension höjts från 65 till 66.

Detta ”som en del i arbetet med att upprätthålla och höja pensionsnivåerna”, enligt regeringen.

– Att vi lever allt längre, är friska och aktiva är naturligtvis väldigt positivt. Fler år som pensionär innebär dock att den intjänade pensionen ska räcka över en längre tid och för att få en god ekonomisk tillvaro är det därför avgörande att arbetslivet förlängs, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

Äldre har nu också möjlighet att stanna på sitt jobb till fyllda 69 år, tidigare gällde 68.

– Äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedd i Sverige. Jag uppmanar alla arbetsgivare att tillvara ta den kompetens som finns hos sina mest erfarna medarbetare, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Vad tycker du om detta? Skriv gärna en kommentar.