Regeringens nya förslag: Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige

Kollektivtrafiken kan få ett gemensamt biljettsystem i hela landet, detta skriver TT.

Förslaget grundar sig på att fler ska välja kollektivtrafik som transportmedel och sänka växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030.

Varje dag färdas miljontals människor i kollektivtrafiken runt om i vårt avlånga land.

Men även om redan många har valt just detta transportsätt, hoppas nu regeringen att fler ska lockas välja kollektivtrafik genom ett nytt förslag.

Förslaget grundar sig på att allt fler ska välja kollektivtrafik som transportmedel och sänka växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030, det skriver TT, genom att ha ett gemensamt biljettsystem för hela landet.

– Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val i vardagen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Förslaget ingår i regeringens 73-punktsprogram med Centern och Liberalerna.

Kollektivtrafiken kan få ett genensamt biljettsystem i hela landet enligt regeringens nya förslag.
Foto Bertil Ericson / SCANPIX kod 10000

Han får uppdraget att utreda ett nationellt biljettsystem

Den utredare som har fått det stora uppdraget är Gerhard Wennerström, som är vd för Samtrafiken i Sverige AB.

Hans arbete blir att se över vilka behov som resenärerna har idag och hur många  hinder som finns i dag när man köper biljetter till kollektivtrafik i hela Sverige.

Han ska däremot inte utreda en enhetlig prissättning för kollektivtrafiken. Det kommunala självstyret med regional prissättning sätter stopp för det.

Vad tycker ni om detta förslag? Lämna en kommentar på vår Facebooksida!