Riksdagsledamöterna får mer pengar i plånboken – så här mycket tjänar de nu

Nu får ledamöterna i Sveriges riksdag ett lönepåslag.

Enligt TT blir löneökningen högre än vad avtalen på övriga arbetsmarknaden gett.

Riksdagsledamöternas lönepåslag blir alltså högre än vad avtalen gett på övriga arbetsmarknaden, skriver Aftonbladet. Det innebär en ökning på 2,5 procent, eller 1 600 kronor – och nu tjänar en riksdagsledamot 65 400 kronor i månaden från och med 1 november. Det har riksdagens arvodesnämnd nu beslutat.

För resten av arbetsmarknaden blev motsvarande siffra 2 procent. Hittills i år ska löneökningstakten ligga på runt 2,5 procent.

”I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat dels de avtal som träffats på arbetsmarknaden under 2017, dels hur lönerna på arbetsmarknaden faktiskt utvecklades under 2016”, skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.