Så många svenska pensionärer riskerar fattigdom – Sverige sämst i Norden: ”Det är ovärdigt”

Många pensionärer som lever i Sverige har det tufft ekonomiskt – och nu kommer ny statistik från EU som visar att det kan bli ännu tuffare för de äldsta. 

Hela 16,8 procent av de svenska pensionärerna lever under gränsen för fattigdomsrisk – och en av fyra 75-plussare riskerar fattigdom. 

Det är en mycket högre siffra än våra grannar i Norden. 

– Det är ovärdigt, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna, till Expressen

 

Det är EU:s eget statistikorgan Eurostat som årligen presenterar siffror över antalet pensionärer som lever under gränsen för fattigdomsnormen i Europa. 

Siffrorna för 2015, som publicerades i fjol, var chockartade: En femtedel (18,2 procent) av svenska pensionärerna levde under gränsen. 

För Sverige beräknar EU att gränsen går vid 11 800 kronor i månaden. 

Nu har ny statistik släppts för 2016, och siffran har sjunkit lite grann till 16,2 procent. Men statistiken är fortfarande hög och många svenskar riskerar en fattig ålderdom. Betydligt fler än i exempelvis våra grannländer. 

– Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona, säger Eva Eriksson till Expressen

Före 2006 var Sverige före alla andra nordiska länder. Nu – tio år senare – är vi sämst i klassen. Från 2006 ökade fattigdomssiffran kraftigt. 

De senaste tio åren har Norden och hela EU-snittet sänkts för fattigpensionärer. Samtidigt har Sveriges höjts, skriver Expressen. I statistiken kan man se att kvinnor är de största förlorarna. 229 000 kvinnliga pensionärer är under fattigdomsgränsen – och 99 000 män. 

Och för de allra äldsta ser det mest dystert ut. För 75-plussarna riskerar så många som var fjärde ett liv under EU:s fattigdomsgräns (24,5 procent – en liten minskning jämfört med förra året). Det är klart högre än våra nordiska grannar, som ligger mellan 14,7 och 18,2 procent. 

Så här får det bara inte vara! Det är verkligen ovärdigt ett land som Sverige att våra äldre, som byggt det här landet, får det så dåligt på ålderns höst!

Nu sluter vi upp bakom våra svenska pensionärer och visar att våra äldre inte får behandlas på det här sättet. Gilla och dela om du också tycker det är dags för politikerna att agera!

Publicerad av Newsner, gilla gärna