Bilderna har ingenting med texten att göra. Foto: Shutterstock

Skam vanligt bland de som utsatts för bedrägeri – Brottsofferjourens nya uppmaning

Personer som blivit utsatta för bedrägeri känner ofta skam i samband med brottet.

Men det är trots detta viktigt att anmäla och nu kommer Brottsofferjouren med en uppmaning till de som drabbats.

Idag är bedrägeribrott dessvärre något som många varit i kontakt med på ett eller annat sätt.

En del känner någon som blivit utsatt, andra har blivit utsatta själva.

Men även om bedrägeribrotten alltid är förövarens fel så kan det innebära en stor skam för brottsoffret, rapporterar P4 Halland.

Skamkänslor hos bedrägeriutsatta

En av de som kan vittna om detta är Sven-Erik Alhem. Han är är ordförande för Brottsofferjouren och har tidigare arbetat som överåklagare.

Sven-Erik berättar för kanalen om en kvinna som hade väldigt starka känslor efter att ha blivit utsatt för bedrägeri.

Kvinnan tyckte det var så jobbigt att hon valde att hålla det hemligt från hela sin familj under rättsprocessen.

– Hon hade en väldigt självskambeläggning och tyckte att det här var oerhört plågsamt, därför att hennes barn väntade sig en ganska stor förmögenhet efter hennes frånfälle. Hon såg förödande på det förhållandet, att de vid bouppteckningen skulle komma att få upptäcka vad hon hade varit med om, och ”snuvat” dem på deras pengar, säger han i intervjun.

”Drabbar väldigt många”

Men det är långt ifrån det enda brottsoffer som Sven-Erik har träffat i en liknande situation, och hon är inte ensam om att känna på det sättet.

– Det är nånting som jag vet drabbar många. Det här skambeläggandet av sig själv. Det är ju kusligt. Det leder också till att det blir ett mörkertal när det gäller bedrägerier, som drabbar precis vem som helst ska jag understryka, det är inte bara de som är äldre utan vem som helst kan drabbas, säger han till P4 Halland.

Brottsofferjourens uppmaning

Brottsofferjouren uppmanar nu alla som utsatts för bedrägeri, och tycker det känns jobbigt att prata om, att höra av sig.

”Den som är utsatt för bedrägeri känner ofta skam inför sig själv och sina anhöriga, trots att skulden självklart alltid ligger hos förövaren. Om det känns för tungt att berätta för någon du känner kan du alltid prata med oss på Brottsofferjouren, vi förstår och vi dömer dig inte. Du kan vara anonym om du vill,” skriver de på sin Facebooksida.

Bedrägeriförsök
Bilden har ingenting med texten att göra, Foto: Shutterstock

Vad är bedrägeri?

Polismyndigheten beskriver bedrägeribrott som följande:

”Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad.

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit.”

För den som blivit utsatt rekommenderas att anmäla brottet och kontakta sin bank så fort som möjligt.

Du kan läsa mer om hur du skyddar dig mot bedrägeri här