Skärpta regler för A-traktorer – här är krafttagen som ska få olyckorna att minska

Nu tar Transportstyrelsen krafttag för att förhindra olyckorna med A-traktorer. Detta genom att föreslå skärpta regler.

Här är de nya förslagen som snart kan börja gälla.

Efter larm om A-traktorers bristande trafiksäkerhet och de allvarliga olyckor som inträffat kan det nu komma en vändning.

Olyckorna har enligt Transportstyrelsen tredubblats senaste åren och nu lägger de därför fram förslag om flertalet åtgärder, i en redovisning till regeringen.

Bland annat vill de att A-traktorer, precis som personbilar, ska ha bälteskrav och vinterdäck.

De vill även att en tydligare gräns för antal passagerare ska införas.

Hastighetsgränsen förblir 30

Idag är ett av de stora problemen med A-traktorer att många väljer att trimma sina fordon. Detta vill Transportstyrelsen ha skärpta regler kring.

Däremot vill man behålla den nuvarande hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen, de anser nämligen att det finns större trafiksäkerhetsrisker om man skulle höja hastigheten.

–  Att höja till 45 kilometer i timmen har aldrig varit aktuellt eftersom alla traktorer med konstruktiv hastighet över 40 kilometer i timmen kräver B-körkort och därmed skulle det bli 18-årsgräns för att kunna köra A-traktor. Däremot har vi analyserat möjligheten att höja till 40 kilometer i timmen, men bedömer att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor ökat så kraftigt, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Foto: Johan Nilsson / TT

Kan överväga saken igen

Huruvida det skulle bli relevant med en hastighetshöjning i framtiden eller inte återstår att se.

Skulle det komma upp på radarn igen är Transportstyrelsen redo att överväga det och undersöka saken ytterligare.

– Vi vill se en förbättrad trafiksäkerhet för både A-traktorförare och andra trafikanter. Olyckorna med A-traktorer inblandade måste minska. Om de gör det är vi beredda att tänka om kring hastighetsgränsen. Vi vill i alla fall inte utesluta det, förklarar Josefin Hallenberg.

”Antalet olyckor kan minska”

I dagsläget ser man dock att de föreslagna åtgärderna bör vara tillräckliga för att minska antalet olyckor.

– Om fler använder bälte, följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt bedömer vi att antalet olyckor kan minska. Förslagen vi lämnar ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där de tillsammans bidrar till att åstadkomma förbättringar för både A-traktorförare och övriga trafikanter, menar Josefin Hallenberg.

Foto: Transportstyrelsen

Nya krav för A-traktorer

Här är de åtgärder som Transportstyrelsen nu föreslår:

  • Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.
  • Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.
  • Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.
  • Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.
  • Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.
  • Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.
  • Kraven på utrustning för avgasrening skärps.
  • Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.
  • Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.

Källa: Transportstyrelsen

Vad tänker ni om det här? Lämna gärna en kommentar på vår Facebooksida!