Slängde ut bråkig elev från lektionen – nu tvingas läraren lämna sitt jobb

En lärarvikarie i norra Skåne tvingas lämna sitt jobb efter att ha tagit en elev i armen och lett ut eleven ur klassrummet.

Anledningen var att eleven vägrade lyssna på vikarien. Istället för att vänta på sin plats och räcka upp handen så följde eleven efter läraren runt i klassrummet.

Nu har rektorn bestämt att lärarvikaren ska sluta på jobbet på grund av händelsen.

Eleven kände sig mycket kränkt inför sina klasskamrater och nu är det klart att vikarien inte får jobba kvar.

Rektorn hävdar att relationen mellan lärarvikarien och eleverna inte var bra och därför har man beslutat att avskeda vikarien. Rektorn menar också att om eleven störde lektionen och inte lyssnade så skulle vikarien hämtat en annan lärare.

Min bedömning är att om det uppstår en hotfull situation där någons säkerhet riskeras måste naturligtvis den vuxne göra en bedömning och vidta de åtgärder som krävs. Men när det inte alls handlar om sådana saker, och den vuxne dessutom inte alls känner eleverna, tycker jag att man ska agera mer försiktigt. Relationerna mellan barn och vuxna är så otroligt viktiga. Det var aldrig något våld här och ingen var utsatt för någon hotfull situation, säger rektorn till Expressen.

Tycker du att det var rätt av läraren att ta eleven i armen? Skriv  gärna vad du tycker i kommentarsfältet!