SMHI varnar: Översvämning i norr – här ska du vara försiktig

VäderTT

SMHI varnar för risk för översvämning i sjöar och vattendrag i delar av östra Västerbotten med anledning av att snösmältning.

Solen och våren har kommit till Sverige. Värmen resulterar i att snö som fortfarande ligger kvar i norra Sverige smälter vilket å sin sida skapar höga vattenflöden.

För de närmaste dagarna har SMHI utfärdat orange varning, den näst högsta nivån, för mycket höga flöden i östra Västerbotten och området kring Robertsfors och åarna Sävarån, Dalkarlsån, Rickleån och Hertsångersälven.

SMHI uppmanar människor som vistas i riskutsatta områden att vara observanta.

– Det är bra att vara lite försiktig om man är vid vattendrag där det finns mycket hög risk för översvämning och höga strömhastigheter, säger Conrad Brendel.

Det finns risk för att läget kan övergå till den högsta varningsnivån, röd.

Robertsfors kommun vidtar inga specifika åtgärder men har kontakt med räddningstjänsten.

– Vi har en bit kvar tills vi ser vattenflöden som är så pass höga att vi behöver vidta åtgärder. Vattennivåerna behöver öka en bra bit i våra vattendrag för att vi ska vara där, säger Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef i kommun.

SMHI varnar för risk för översvämning i sjöar och vattendrag i delar av östra Västerbotten. Arkivbild.

SMHI varnar för risk för översvämning i sjöar och vattendrag i delar av östra Västerbotten. Arkivbild.