Jag kunde aldrig tro att det skulle bli så här när tiggaren lämnade Stureplan för Rinkeby.

<strong>STHLM Panda, som själva presenterar sig som att man ”gör sociala experiment och sprider glädje”, har nyligen gjort ett socialt experiment som handlar om svenskarnas beteende gentemot tiggare. Experimentet börjar på Stureplan men tar snabbt en vändning som för många kan vara rätt oväntad.</strong>

Hur behandlar du själv tiggare? Har vi kanske något att lära oss av människorna i Rinkeby vad gäller solidaritet?
Dela klippet bland dina vänner om du, precis som vi, tycker detta kan vara värt att uppmärksamma.