Stefan Löfven JO-anmäls – anses ha brutit mot svensk lag

Organisationen Språkförsvaret har JO-anmält regeringskansliet och statsminister Stefan Löfven.

Detta efter ett uppmärksammat tal i EU-parlamentet i Bryssel, som statsministern höll den 3 april i år.

Det var SvD som under tisdagen rapporterade att Stefan Löfvens tal i EU-parlamentet den 3 april fått organisationen Språkförsvaret att rasa.

Nu har organisationen valt att JO-anmäla regeringskansliet – då Löfven under det uppmärksammade talet valde att prata engelska istället för svenska. Språkförsvaret anser att Löfven, genom att hålla talet på engelska, brutit mot den svenska språklagens trettonde paragraf.

Denna paragraf säger: ”Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas”.

Enligt Språkförsvaret har man vidare brutit mot språklagens femte paragraf, då Löfvens tal i EU-parlamentet inte översattes till svenska i efterhand.

I denna paragraf står det nämligen: ”Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.”

stefan löfven
Foto: Pontus Lundahl / TT

”Av ren artighet”

I anmälan står det att läsa att Språkförsvaret fått följande svar av Stina Garefelt på Regeringskansliets kommunikationsenhet:

”Statsministern talade engelska eftersom det är fler i Europaparlamentet som förstår engelska än svenska. Så han använde engelska av ren artighet. Talet skrevs direkt på engelska så det finns tyvärr ingen översättning till svenska.”

Med sin anmälan anser Språkförsvaret att JO vidare ska uppmana regeringen till att ”i fortsättningen se till att regeringens företrädare håller sina tal på svenska inför EU-parlamentet och att den säkerställer att tal som av någon anledning hållits på annat språk än svenska i officiella sammanhang alltid översätts till svenska.”

Vad tycker du om detta, är det rätt att Löfven och regeringskansliet anmäls för att talet hölls på engelska istället för svenska?

Stefan Löfven
Foto: Christine Olsson / TT