”Vi har inte tagit ställning”. Så säger ditt parti om bötesstraff för barnsexbrott.

I Sverige kan straffet för sexuella övergrepp mot barn bli böter.
Svenskar som begår de hemskaste av handlingar mot barn kan alltså komma undan med en enkel böteslapp.

Tidigare har vi uppmärksammat hur Noomi Rapace och Joel Kinnaman gått ut i en kampanj mot den sopiga straffskalan.

Vi tycker det här är förtjänar att tas på det allra största av allvar. Och vi vill ha en förändring.

2011 fick Sverige kritik från FN gällande sanktionerna av sexualbrott mot barn. FN anser inte att böter i straffskalan står i proportion till brottens allvar. En skärpning av straffen skulle dessutom innebära att de ges högre prioritet. Fler skulle då också erbjudas vård inom anstalt, skriver ECPAT.

Så här svarade våra svenska politiska partier när ECPAT ställde dem frågan:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Socialdemokraterna

”Regeringen har besvarat den kritik som FN gett och menar att svensk lag uppfyller de krav som protokollet ställer. Vi menar emellertid att sexualbrott mot barn måste betraktas som mycket allvarliga och att detta bör tydliggöras ytterligare. Det har även visat sig att delar av den lagstiftning som skulle ägna ett utökat skydd mot sexuella övergrepp, som kontakt med barn i sexuellt syfte, inte fungerar tillfredsställande. Vi vill dessutom se över om övriga sexualbrott mot barn kan förstärkas. Att se över om bötespåföljden ska tas bort ska vara en prioriterad fråga.”
Morgan Johansson, Socialdemokraterna

Miljöpartiet

”Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning till hur straffnivåerna ska vara för dessa brott. Vi är öppna för att ta bort bötesstraffen om detta skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att minska denna typ av brottslighet.”
Maria Ferm, Miljöpartiet

Vänsterpartiet

”Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet. Vi anser därför att förståelse, kunskap och relevant vård och behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt införa hårdare straff. På vissa områden, såsom sexualbrott mot barn, anser vi dock att straffsatserna släpar efter och bör höjas.”
Lena Olsson, Vänsterpartiet

Moderaterna

”Vi ser mycket allvarligt på alla former av sexuella övergrepp. Lagstiftningen på detta område har skärpts i flera omgångar. Vi är dock bedda till ytterligare skärpningar. Det kan såväl röra brottens utformning som straffskalorna. Arbete är redan igångsatt med inriktningen att ta bort böter i straffskalan för köp av sexuell handling av barn.”
Beatrice Ask, Moderaterna

Folkpartiet

”Sexuella övergrepp mot barn är ytterst grova kränkningar av barns rättigheter. Det är självklart att straffen måste stå i proportion till detta. Vi vill gärna se en översyn av straffsatserna för att se på vilket sätt de kan anpassas för att tydligare motsvara graden av allvar i kränkningen, och det är naturligt att då också överväga frågan om böter ska finnas i straffskalan.”
Johan Pehrsson, Folkpartiet

Kristdemokraterna

”Det är ett väldigt stort problem idag att många döms till bötesbrott för så allvarliga brott. Enligt Kristdemokraterna står inte dagens straff i proportion till det allvarliga brott det handlar om och vi kommer att arbeta för att dessa straff höjs under nästa mandatperiod. Vi vill höja minimistraffen, vi vill se över om böter även fortsättningsvis ska finnas med. I åtminstone flera av fallen är det rimligt att det tas bort.”
Caroline Szyber, Kristdemokraterna

Centerpartiet

”Centerpartiet ställer sig bakom FN:s barnrättskommittés rekommendation att sexualbrott mot barn inte enbart ska bestraffas med böter.”
Johan Linander, Centerpartiet

Newsner delar FN:s och Ecpats ståndpunkt att en skärpning av straffen gör att brotten får högre prioritet och fler dömda skulle kunna erbjudas vård på anstalt.
Böter ska aldrig räcka i straff för ett barnsexbrott, för det får aldrig likställas med att spotta tuggummi på gatan.
Det är dags att ta ställning. Dela gärna det här med din åsikt, och visa att du står på barnens sida.