15-åriga Marias bröllopsbilder får tusentals svenskar att koka och du kommer förstå varför.

Varje dag tvingas 40 000 unga flickor att gifta sig. Genom barnäktenskap förlorar de sin rätt att vara barn, rätten till inflytande och rätten till utbildning – samtidigt som det riskerar barnens hälsa och liv, inte minst då genom tidiga graviditeter och den ökade risken för mödradödlighet. I samband med naturkatastrofer och konflikter ökar dessutom antalet barnäktenskap, både i landet och i länderna dit befolkningen flyr under krigstider – något som bottnar i bristen på jämställdhet. Konflikten i Syrien är ett tydligt exempel, där färsk statistik visar att var fjärde syrisk flyktingflicka står brud i Libanon. Det här måste stoppas. RFSU arbetar aktivt mot barnäktenskap och för att uppmärksamma frågan släpper de varje år fejkade omslag på unga flickor som tvingas ingå giftermål, situationer som för många flickor i världen alltså är vardag. 2016 års bild, på 15-åriga Maria i vit bröllopsklänning och resväska, får nu nätet att koka – och här är 5 anledningar som förklarar varför vi måste engagera oss nu med detsamma.

rfsuomslag

1. För att krigstider är bröllopstider

I humanitära kriser som konflikter, epidemier eller naturkatastrofer ökar antalet barnäktenskap: att gifta bort sina barn är ett vanligt sätt att försöka hantera en extrem situation. Ett tydligt exempel på det är den pågående konflikten i Syrien, där det har skett en dramatisk ökning av barn som tvingas gifta sig – både i landet och i länder dit befolkningen flyr. Eftersom sexuellt våld, barnäktenskap och mödradödlighet ökar i kris och konflikt så löper kvinnor och barn 14 (!) gånger större risk än män att dö.

2. För att det leder till mödradödlighet

Att bli bortgift i tidig ålder är ofta starten på en ond cirkel, där barnet inte längre får bestämma över sin egen kropp. 9 av 10 tonårsgraviditeter sker inom äktenskapet – och i fattiga länder är mödradödlighet, med komplikationer i samband med graviditet eller förlossning, en av de allra vanligaste dödsorsakerna. När ett barn under 15 år föder barn är risken för komplikationer så mycket som fem gånger större än för någon över 20 år.

3. För att flickor är mer utsatta än pojkar

I samband med att många familjer tvingas fly vid humanitära kriser så ökar alltså barnäktenskapen, då familjer gifter bort sina barn. Det är en betydligt större andel flickor än pojkar som blir bortgifta – och orsakerna bottnar i bristen på jämställdhet. När flickorna sedan blir bortgifta så ökar riskerna för att de blir utsatta för våld och övergrepp inom äktenskapet. Nödhjälpen vid katastrofer måste därför få ett större genus- och jämställdhetsperspektiv.

4. För att det leder till fördjupad fattigdom

Barnäktenskap är vanligast bland de som lever i fattigdom och när flickor inte får bestämma över sina liv, kroppar och sexualitet så minskar jämställdheten samtidigt som fattigdomen också ökar i dessa samhällen. Detta beror på att unga människors chanser att delta i samhällslivet minskar när de gifts bort – och samtidigt får de sällan avsluta sin skolgång då de tvingas arbeta i hemmet. Det blir alltså både fördjupad fattigdom och utsatthet av barnäktenskap.

5. För att det är ett brott mot mänskliga rättigheter

Barnäktenskap strider mot FN:s barnkonvention och är ett brott mot barns rättigheter, där de inte längre tillåts bestämma över sina egna liv utan istället utsätts för våld och livsfarliga tonårsgraviditeter. För att ändra situationen krävs lagstiftning och arbete med normer och attityder – och där gäller det att lyfta frågan för att prioritera barnens rättigheter ännu mer.

Annons från RFSU: Tillsammans med Svenska kyrkan arbetar RFSU i kampanjen Tweeniebrud för att barnäktenskapen ska stoppas omedelbart och för att katastrofhjälpen ska anpassas i ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Inget barn ska behöva sluta skolan, gifta sig mot sin vilja och riskera livet i en för tidig graviditet – och för att åstadkomma en förändring behövs det långsiktiga insatser med tydliga lagar och arbete för att se till att de följs. Dela den här kraftfulla bilden om du tycker att barnäktenskap måste upphöra!