Hälften av jordens regnskog är borta – nu varnar experten: ”Vi är på väg mot ett sjätte massutdöende’”

Skogsbränder, skövling av regnskog och en pandemi med miljontals döda. År 2020 blir ett mörkt år att minnas, och trots massdöd av både människor och djur fortsätter skövlingen av regnskog att slå nya rekord. Nu befarar experter att Amazonas regnskogar kan vara borta inom 50 år. 

– Vi är på väg mot ett sjätte massutdöende, säger Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald till WWF

Amazonas regnskogar står för världens största ekosystem, som både djur och människor är beroende av. 

Bilder från Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut visar en katastrofal utveckling i Amazonas regnskogar. Årets fyra första månader ökade nedhuggningen med 55 procent, jämfört med samma period förra året, något som bland annat SVT rapporterat om. 

Skövlingen tillsammans med skogsbränderna utgör ett stort hot mot inte bara naturen, utan även mot alla djur som lever där och tvingas fly. I värsta fall utrotas. 

Amazonas regnskog i brand.
Amazonas regnskog i brand. Foto: Shutterstock

Gör skillnad! Här kan du bli fadder hos WWF.

“Det är kritiskt”

WWF:s nya Living Planet Report visar att kurvan för den biologiska mångfalden pekar åt helt fel håll, och experter ser allvarligt på läget. 

– Det är väldigt bråttom. Det är kritiskt. Vi förlorar nu biologisk mångfald snabbare än någonsin tidigare i människans historia. Vi pratar nu om att vi är på väg in i det sjätte massutdöendet i jordens historia, säger Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald.

Enligt studier kan Amazonas regnskog vara borta inom 50 år, detta om avskogningen och naturkatastroferna fortsätter i samma takt som nu. 

Experter hoppas dock kunna vända den katastrofala trenden. Nästa år ska världens ledare besluta om nya globala mål inom ramen för konventionen om biologisk mångfald.

– Om målen för konventionen ska nås så måste också besluten genomföras. Världens länder som har antagit mål tidigare i konventionen har ett enormt genomförandeunderskott. De har alltså inte gjort det som det beslutats om. Om de hade gjort det så hade läget för biologisk mångfald sett annorlunda ut idag, säger Torbjörn Ebenhard.

Det händer om regnskogen försvinner

Regnskogen framställer ungefär 20 procent av syret i jordens atmosfär, samtidigt som den fungerar som en pump som påverkar jordens kretslopp av vatten. Då regnskogen är ett hem för majoriteten av jordens landlevande arter skulle världen förändras drastiskt om skogen försvann. 

Orangutanger i regnskogen.
Foto: Shutterstock

Utsläppen är en negativ konsekvens av avskogningen. Enligt rapporter från WWF står dessa för cirka 12 procent av växthusgasutsläppen. 

Torbjörn Ebenhard menar att naturen befinner sig i kris. En miljon arter riskerar att dö ut, och förlusten av biologisk mångfald hotar människans försörjning och hälsa.

Men även om läget är alarmerande så är det inte för sent. Enligt honom måste vi människor minska vår påverkan på världens biologiska mångfald, då allt vi gör i Sverige har effekt utanför gränserna. 

– Biologisk mångfald är nödvändig för våran överlevnad på jorden, och vi behöver en politisk vilja och förmåga att stoppa förlusten, säger Torbjörn.

Gör skillnad! Här kan du bli fadder hos WWF.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; } /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required
(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email'; }(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);