Det mäktiga väderfenomenet i Norge fascinerar miljoner.

En malström är en kraftig virvelrörelse i vattnet i trånga sund som framkallas av ebb och flod. Det sällsynta väderfenomenet skapas då stora vattenmassor kommer in i smala sund och inte hinner rinna tillbaka på grund av ett starkt inflöde. Resultatet blir en vattensamling som med hög kraft rinner tillbaka och skapar stora vattenvirvlar. I specifika fall blir detta häftiga fenomenen också väldigt kraftfullt. Då är det nästan läskigt att se hur naturens kraft kan ta allt i dess väg. I det här klippet ser vi bilder från världens starkaste malström Saltströmmen som flyter mellan öarna Knaplundöya och Straumöya i Nord-Norge. Jag har aldrig tidigare sett bilder på en malström underifrån, men det får vi göra här. Det är verkligen fascinerande hur stark naturens kraft är.