Barnens vädjan till föräldrarna: Lägg bort telefonen när vi sitter och äter.

Vårt konstanta användade av mobiltelefoner blir ett allt större problem. Som ett exempel har ett flertal skolor i Sverige infört förbud mot mobiler på skoltid. Men det är inte bara ett problem för lärare och vuxna. Nu visar nämligen en färsk undersökning att barn oroar sig över sina föräldrar. De vill prata med vuxna utan att mobilen åker upp – och sa att de är rädda för att vuxna använder mobilen när de kör bil.

I den nyligen genomförda studien från USA deltog 249 familjer med barn mellan 10 och 17 år om reglerna när det kommer till teknologi i deras hem. Svaren som forskarna fick visade att barnen var mer oroade över mobilanvändandet än de vuxna. De vill ha mer ögonkontakt, närvar och inga mobiltelefoner vid middagsbordet. Samma regler som gäller för barnen ska gälla för föräldrarna.

Dessutom var dubbelt så många barn oroade över att vuxna lägger ut bilder på Facebook utan att barnen ger dem tillåtelse.
– Många av barnen sa att de tycker att inläggen pinsamma och att de känner sig frustrerade när föräldrarna fortsätter, säger forskarassistenten Sarita Schoenebeck till The Independent.

Barnen i undersökningen, som gjordes av forskare från University of Washington och University of Michigan, säger också att de är rädda för att vuxna använder mobiltelefonen medan de kör bil.

Sprid gärna barnens vädjan så att fler vuxna människor får upp ögonen för detta och slutar använda mobiltelefonen hela tiden.