Därför bör alla veta vilken livsfara kroppen utsätts för när man röker e-cigaretter

Röker du e-cigaretter i stället för vanliga cigaretter? Kanske för att undvika tobaksrök, som är känd för att vara farliga för kroppen och lungorna? 

Då ska du läsa den här artikeln noga, för det visar sig att e-cigaretter kan vara dödligt. 

15 friska människor som aldrig har rökt e-cigaretter tidigare har deltagit i en ny studie med forskare från Karolinska institutet i Stockholm.

Och resultatet blev minst sagt skrämmande. För e-cigaretter, som innehåller nikotin, påverkar kroppen på flera sätt som kan vara livsfarligt.

Även om det bara är ånga och ingen tobaksrök kan det vara en dum idé att blunda för effekterna på kroppen när man röker e-cigaretter. Det kan faktiskt vara rentav livsfarligt.

Forskare från Karolinska institutet i Stockholm har upptäckt hur e-cigarettrökning har skrämmande effekter på kroppen – och hur en av konsekvenserna kan vara permanent, skriver Mirror.

Resultaten av experimentet visade att i 30 minuter efter rökning en e-cigarett med nikotin upptäcktes tydliga tecken på att blodtrycket och hjärtfrekvensen ökade liksom att blodkärlen blev styvare.

– Resultaten är preliminära, men i denna studie fann vi att det var en signifikant ökning av hjärtfrekvensen och blodtrycket hos de personer som utsattes för e-cigaretter innehållande nikotin. Styvheten i blodkärlen var ungefär tre gånger så stor på de som utsattes för nikotininnehållande e-cigaretter, säger läkare Magnus Lundbäck, som är en av forskarna bakom studien vid Danderyd Universitetssjukhus, till Mirror.

De potentiellt livshotande effekterna på kroppen uppstod vid rökning av e-cigaretter som innehöll nikotin – men inträffade inte vid rökning av e-cigaretter utan nikotin.

Magnus Lundbäck och forskargruppen misstänker därför att det är just nikotinet som är farligt. Eftersom blodkärlen påverkas negativt av nikotin genom vanlig cigarettrökning, ser forskare nu samma mönster för e-cigarettrökning.

– Vi spekulerar i att kronisk exponering för nikotin-e-cigaretter kan få permanent effekt på artärernas styvhet på lång sikt, säger Magnus Lundbäck tilluropean Lung Foundation (ELF).

Men det förändrar inte det faktum att många väljer att röka e-cigaretter i hopp om att de är ett sundare alternativ och till och med helt neutrala för kroppen – även om de innehåller nikotin. Men så är det alltså inte alls, enligt dessa nya forskningsresultat.

– E-cigarettindustrin marknadsför produkterna som ett sätt att minska de skadliga efterföljderna och hjälpa folk att sluta röka tobak. Men e-cigaretternas säkerhet är kontroversiell och en växande mängd bevis tyder på att de har mer negativa hälsoeffekter, säger Magnus Lundbäck till ELF.

Naturligtvis kan du välja om du vill röka e-cigaretter eller inte. Men alla borde veta om dessa potentiellt skadliga effekter vid rökning innan de gör valet. Dela gärna med dina vänner som röker e-cigaretter.

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna