Därför ska du aldrig köra långsamt i vänsterfilen.

Det finns egentligen två typer av bilförare på en motorväg:
1) De som hela tiden irriterar sig på folk som kör långsamt i vänsterfilen.
2) De som hela tiden kör långsamt i vänsterfilen utan att tänka på det.

För alla som befinner sig i grupp 2 kan vi dra lite fakta kring vad ni ska fundera på.
I Sverige ska man enligt trafikförordningen köra till höger:
”Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet”.
Det innebär förstås inte att man inte får befinna sig i vänsterfilen, eller mittenfilen när det är fler filer (problemen är faktiskt större vid trefiliga motorvägar) men att man ska befinna sig där så kort tid som möjligt.

Men är det verkligen så många som kör i fel fil? Ja, problemen blir faktiskt vanligare enligt polisen.

Så varför ska du inte köra långsamt i vänsterfilen?
1) Du kan få böter.
Särskilt vanligt är det inte eftersom trafikpoliser oftast prioriterar andra brott, men det har börjat ges ut böter. Till exempel på den trefiliga motorvägen mellan Moraberg och Hallunda har polisen bötfällt flera bilister som kör för långsamt i mittenfilen.

2) Det stoppar upp trafiken och gör troligen att alla är mindre säkra.
Forskning visar att trafikstockningar uppstår på grund av överraskande få bilar men effekterna sprids ut och blir stora. En bil som kör långsamt i vänsterfilen tillsammans med en annan långsam i högerfilen skapar fort problem som multiplicerar sig bakåt.

Nu hävdar vissa förstås att om de håller hastighetsbegränsningen exakt så behöver de inte flytta på sig och genom att hålla exakt hastighetsbegränsning så bromsar de potentiella fortkörare och gör trafiken säkrare.

Men baserat på forskning om hur olyckor inträffar så stämmer inte det. Att sakta ner farten och byta filer verkar faktiskt farligare än att köra för fort. Att byta fil orsakar nästan 10 procent av alla olyckor på motorvägar i till exempel USA.

Samt att den största anledningen till olyckor inte är hög hastighet men att man avviker mycket från övriga trafikanters hastighet.
En bil som kör 10 km i timmen långsammare än övrig trafik löper större risk att hamna i en olycka än en bil som kör 10 km i timmen fortare än övrig trafik.

Om långsammare förare finns i både vänster och höger fil kommer snabbare förare att köra fram och tillbaka mellan filerna. Men om de långsammare hela tiden befinner sig i högerfilen kan en snabb förare passare flera bilar på en gång och minska byten av fil som är en hög riskfaktor för olyckor.

Det finns till och med forskning som visar att anledningen till att olyckor och dödsfall är mycket lägre i Tyskland (med fri fart och högre hastighetsgränser) än i USA beror på att tyskarna är mycket mer disciplinerade på att hålla sig i rätt fil.

På Facebook har Polisen i Södertälje tidigare berättat att man genomför trafikinsatser med fokus på ”mittfilsåkare”. I ett uppmärksammat inlägg skrev de:

”Trefiliga motorvägar har byggts för att trafiken ska flyta på bättre och minska olyckor, det har inte blivit som det var tänkt.

Denna regel gäller ej på vägar där hastighetsbegränsningen ligger på 70 km/h eller lägre. (t.ex. Essingeleden). Trafikförordningen 3 kap. 7 §.

Vi kommer stoppa och bötfälla de som kör i mittfilen när de inte behöver det, liknande bilföraren på bilden. Man ska ligga i körfältet längst till höger och bara använda mitt- och vänsterfil för omkörning.

Bötesbeloppet för att köra i körfältet i mitten, när man inte behöver det (t.ex. bil med släp) ligger på 500 kronor. Kör man om och ligger kvar i omkörningsfilen (körfältet i mitten är också en omkörningsfil) utan att byta körfält kostar 1 000 kronor.

Omkörning sker till vänster om ett fordon. Väljer man att köra om till höger om ett fordon, ligger bötesbeloppet på 1 000 kronor.

Vid köbildning får man ligga i de andra körfälten än den till höger.

Vi upplyser om vad som kommer att ske de närmsta dagarna och hoppas på att många läser detta och tar till sig informationen.

Kör försiktigt och anpassa avståndet till framförvarande fordon.

Dela gärna detta vidare.”

Vill du ha fler artiklar som den här direkt i flödet så klickar du bara på gillaknappen nedan.

Vill du hjälpa till att sprida det här för bättre trafiksäkerhet och mer flyt på vägarna så klickar du bara på knappen nedan.