Det här händer med din kropp när du kramas varje dag.

En kram kan rädda liv. Då utsöndras nämligen stora mängder av ett avgörande ämne för människans hälsa.

Beröring utsöndrar ”gemenskapshormonet” oxytocin. Ett ämne som är avgörande får vår lycka. Om man kramas i minst 20 sekunder visar forskning att stora mängder oxytocin utsöndras.

Professor Kerstin Uvnäs Moberg är expert på ämnet och har skrivit böckerna ”Närhetens hormon” och ”Lugn och beröring – oxytocinets läkande verkan i kroppen”. Hon menar att beröring är lika viktigt som mat. Enligt DN har äldre studier till och med visat att barnhemsbarn som inte får någon som helst beröring faktiskt kan dö, trots att de har bra hygien och får sig tillräckligt med näring. Detta för att näringsupptaget och tillväxten är så starkt förknippad med beröring.

Den beröring man får som liten är också avgörande för hur man utvecklas som människa, menar professor Moberg.
– Om du får mycket beröring som liten så får du ett lugnare nervsystem, du blir buffrad mot stress och vänligare som person, säger hon till DN.

Oxytocin är dessutom smittsamt och till och med viktigt för samhället i stort.
– Eftersom beröringen ger goda relationer och minskad fientlighet har den betydelse inte bara för enskilda personers hälsa och välbefinnande, utan också för samhället i stort, förklarar Kerstin Ulvnäs Moberg.

Här är de fantastiska effekterna av kramar och beröring:

• Stimulerar tillväxten och näringsupptaget.

• Minskar stress.

• Påskyndar läkning av sår och stärker immunförsvaret.

• Höjer smärttröskeln.

• Vi får lägre puls- och blodtryck.

• Vi blir piggare.

• Motverkar depressioner.

• Ökar tilliten och man blir lugnare.

• Dämpad rädsla. Framför allt för främlingar.

• Gör oss mer sugna på att socialisera med andra människor.

Dela gärna vidare och börja kramas – varje dag.