Föräldrarnas sexuella läggning påverkar inte barnen, visar ny studie.

Kanske en självklarhet för de flesta, men det tål att upprepas igen. Det blir ingen skillnad på barn med samkönade föräldrar jämfört med barn som har heterosexuella föräldrar. Det konstaterar amerikanska forskare som gått igenom 19.000 studier och artiklar i ämnet.

– Över hela brädet finner vi fakta som tillstyrker att det inte finns några skillnader. Såvitt vi vet är detta den mest omfattande analysen av det här slaget i ämnet, säger Ryan Light, sociologiprofessor vid Oregons universitet, enligt TT.

Materialet, som går tillbaka till 1977, var något tvetydigt under 1980-talet vad gäller samkönade föräldrars betydelse, men detta minskade på 90-talet och sedan millennieskiftet iakttas en tydlig konsensus i frågan, enligt forskarna. Varken skillnader i psykisk hälsa, beteende eller inlärning har kunnat hittas.

I USA är det inte tillåtet med samskönade äktenskap i flera delstater. Men forskarna hoppas att studien påverka domstolarnas bedömning i framtiden.

Publicerad av En jämlik värld, gilla gärna