Forskare: Att se någon i ögonen i 10 minuter kan ge dig hallucinationer.

Att titta någon i ögonen avslöjar vem personen är, brukar det ju heta. Men nu visar forskning att det kan ha andra effekter också. En italienskt forskare lät en grupp frivilliga se varandra i ögonen på nära håll i tio minuter. Och resultatet var uppseendeväckande.

En italiensk forskare rekryterade 40 frivilliga som delades in parvis. Han lät sedan hälften av gruppen sitta vända mot varandra på endast en meters avstånd, medan den andra halvan av gruppen fick sitta med ryggarna mot varandra.

Efter tio minuter fick deltagarna fylla i formulär och redogöra för sina upplevelser. Och resultatet var uppseendeväckande, skriver IFL Science. Majoriteten av de som suttit vända mot varandra och sett varandra i ögonen hade upplevt symptom som påminner om de som kan upplevas när du hallucinerar.

De upplevde ljud starkare och tyckte att tiden gick mycket långsammare. 90 procent tyckte vidare att ansiktet på deras partner såg förvridet ut och 75 procent såg till och med monsterlika varelser. 15 procent tyckte sig dessutom se drag av en släkting dyka upp i partnerns ansikte.

Enligt forskaren bakom studien, Giovanni Caputo, är detta tecken på dissociation. Ett psykologiskt tillstånd där en individ avskärmar sig från verkligheten.

ogon_visning

Det här fick mig verkligen att höja på ögonbrynen. De är både fascinerande och lite läskigt på samma gång. Det är tur att man har ögonen öppna så att man hittar sånahär nyheter!

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna