Forskare: Skogen skyddar mot allvarliga sjukdomar

Grattis alla naturälskare!

Att ofta röra sig ute i skog och mark kan nämligen göra underverk för din kropp, enligt forskarna. 

Studier från University of Illinois i USA visar att just skogen kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depression.

Wikipedia

Jag tror många som bor ute på landet eller vistas mycket ute i skogen kan känna igen sig – det ger frid i själen när du omges av gröna träd.  

Och det finns faktiskt forskning som bevisar att vi kan må bättre av att komma ut mer i skogen. 

Här är 5 vetenskapliga anledningar till att du bör gå ut i skogen så mycket du bara kan 🙂 

1. Stärker immunförsvaret

När vi andas in frisk luft andas vi in så kallade fytoncider, ett ämne som växter utsöndrar för att skydda sig själva från insekter.

Fytoncider har antibakteriella egenskaper som gör att våra kroppar ökar aktiviteten av en typ av vit blodkropp som dödar infekterade celler – och vårt immunförsvar stärks.

Att lämna stressig stadsmiljö för skogen minskar också risken för bland annat cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression, enligt forskare vid University of Illinois i USA som har sammanställt hundratals studier.

2. Sänker blodtrycket

Träden har en förmåga att sänka blodtrycket och stressrelaterade hormoner som kortisol och adrenalin.

Att tillbringa tid i naturen kan också drastiskt dämpa negativa känslor som oro, depression, ilska, förvirring och utmattning. 

Sveriges Lantbruksuniversitet har genomfört en studie med 99 personer som vid tidpunkten var långtidssjukskrivna för stress- och utmattningssyndrom.

Studien pågick i tre månader och försökspersonerna skulle då gå ut på en promenad i skogen två gånger i veckan, två timmar åt gången. Resultatet var positivt.

3. Ökad koncentration

Att fokusera kan ibland vara svårt i dagens samhälle och det höga tempot.

Men naturen kan faktiskt hjälpa dig att få upp koncentrationsnivån, eftersom ett tllstånd av lugn och ro också underlättar också koncentration och inlärning, skriver Skogsstyrelsen

Att titta på växter och vatten och lyssna på fåglar ger den kognitiva delen av vår hjärna en paus, då vi slipper att aktivt fokusera på något. Då blir det sedan lättare att fokusera när vi väl är tillbaka i vardagen.

4. Återhämtning efter sjukdomar

Sjukhuspatienter med miljöutsikt återhämtar sig snabbare från operationer, tar färre värktabletter och har något färre komplikationer efter operationen jämfört med dem som får titta på en betongvägg eller inte har någon utsikt alls, visar forskning enligt New Yorks departement för miljövård.

5. Bra för matsmältningen

Japanska forskare hävdar att skogsluften innehåller bakterier som stärker matsmältningssystemet, skriver Illustrerad Vetenskap

Den viktiga skogsluften gör att kroppen kan bryta ned ämnen som annars skulle vara svåra att omsätta, vilket ger näring som gynnar oss både fysiskt och mentalt.

Pixabay

Enligt forskarna räcker det med runt 20 minuters promenad i skogen några gånger i veckan för att hälsan ska förbättras.

Dela gärna detta vidare till dina naturälskande vänner – och till de vänner du tror behöver komma ut lite mer i naturen.