Forskarna: Därför kan din oro vara tecken på hög intelligens.

Att oroa sig för saker och ting kan verkligen vara pest och pina. Men nu visar det sig att det också kan vara ett tecken på intelligens.

Alexander Penney och hans team av forskare genomförde nyligen en studie, enligt ett nytt nummer Personality and Individual Differences skriver Huffington Post.
Undersökningen gick ut på att man både testade studenters intelligens och hur mycket de de oroade sig över saker som pågick i deras liv. De fick exempelvis svara på i vilken grad de höll med om påståendet ”Jag oroar mig alltid för något”.

När man gick igenom resultaten fann forskarna att det fanns ett samband mellan verbal intelligens och oro. Att det finns ett samband innebär dock inte att det finns ett orsak/verkan-förhållande. Forskarnas förklaring till sambandet går ut på att verbalt intelligenta människor har lättare att föreställa sig tidigare och framtida händelser mer detaljrikt, vilket skulle kunna leda till en ökad nivå av oro.

Verbal intelligens tar sig uttryck i individens språkkänsla, det vill säga förmåga att urskilja ords betydelse och att hitta passande användningsområde.

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna