Forskarnas varning: De som dricker mycket mjölk riskerar att dö i förtid

Om du hör till en av de som föredrar ett glas mjölk till maten eller bara är en mjölkälskare i allmänhet bör du tänka över dina vanor en extra gång. En ny studie utförd på 106 000 personer visar nämligen att de som dricker mycket mjölk riskerar att dö i förtid.

Mjölk har många hälsosamma fördelar. Det är rikt på näringsämnen som stärker skelettet, huden och ämnesomsättningen bland annat, men det har inte enbart positiva effekter. 

Enligt forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet kan ett stort intag av mjölk förkorta livet. 
– Våra nya forskningsresultat stärker hypotesen att en hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum, till Upsala Nya Tidning

Facebook/Arla

Studien är en uppföljning från en tidigare som visade att kvinnor och män som drack mycket mjök hade större risk att dö i förtid än personer som drack lite mjölk eller ingen alls. 

Förklaringen till detta kan enligt forskarna vara att mjölken innehåller laktos, som bryts ner till galaktos när den är i kroppen. Vid tidigare djurförsök har man kunnat se ett samband mellan galaktos och inflammation och tidigt åldrande, det skriver Upsala Nya Tidning

I den nya studien som är utförd bland upp mot 106 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanland och Örebro län, har forskarna testat hypotesen genom att jämföra om deltagarnas konsumtion av frukt och grönsaker påverkar mjökdrickandets effekter.
– Det beror på att frukt och grönsaker innehåller mycket så kallade antioxidanter, som ju borde motverka att galaktos framkallar oxidativ stress och inflammation och därmed också förhindra negativa effekter av en hög mjölkkonsumtion. Så visade det sig också vara, i synnerhet för kvinnor, förklarar Karl Michaëlsson för Upsala Nya Tidning.

Resultaten visade att den grupp som löper störst risk att dö i förtid är kvinnor som dricker minst tre glas mjölk per dag, och att intaget av grönsaker inte har någon påverkan på detta. Inte heller i männens fall såg man något samband mellan grönsaksintaget och mjökdrickandet, även om männen inte hade lika stor risk för tidig död som som kvinnorna.

Enligt studien har tre glas mjölk om dagen eller mer en betydande inverkan på hälsa och livslängd. Dela gärna för att upplysa alla mjölkdrickare du känner.