Forskning visar: Läser du böcker så lever du längre.

Älskar du att gräva ner dig i en bra bok och bara låta timmarna passera?

Då lär du gilla detta.

Forskare på Yales Universitet i USA har nämligen kommit fram till att de som läser böcker lever längre än de som håller sig undan från böckerna.

I undersökningen, en hälsostudie där deltagarna även svarade på frågor om sina läsvanor, deltog 3 635 personer som var över 50 år. De delades upp i tre grupper: de som inte läser böcker alls, de som läser böcker upp till 3,5 timmar i veckan och de som läser böcker mer än 3,5 timmar i veckan.

Resultatet? De som läste upp till 3,5 timmar i veckan hade 17 procent lägre risk att dö än de som aldrig läste under de tolv uppföljningsåren av studien – och de som läste över 3,5 timmar i veckan hade hela 23 procent lägre risk att dö.

Medellivslängden för de som läste böcker visade sig vara två år längre än hos de som inte läste – och forskarna kunde därför konstatera att läsning har goda hälsoeffekter. 

Bildkälla: Shutterstock

”Slutsatserna visar att fördelarna från bokläsning bland annat innebär ett längre liv”, skriver forskarna Avni Bavishi, Martin D. Slade och Becca R. Levy i studien

Forskarna tog även hänsyn till faktorer som ålder, kön, ras, utbildning, sjukdomstillstånd, självskattad hälsa, välstånd, civilstatus och depression – men resultatet stod sig likadant ändå.

– Personer som läste böcker så lite som en halvtimme varje dag hade ett väsentligt övertag i överlevnad jämfört med de som inte läste. Och övertaget i överlevnad fanns kvar även efter att ha tagit hänsyn till välstånd, utbildning, kognitiv förmåga och många andra variabler, säger Becca R. Levy till New York Times.

Dela gärna vidare till någon som älskar böcker!

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna