Forskningsrapporten: Skalliga män är sexigare och manligare

Många män oroar sig för att tappa håret, och så många som 96% av alla män drabbas också av manligt håravfall.

Forskaren Albert E Mannes har i forskningsrapporten Shorn Scalps and Perceptions of Male Dominance sammanställt 3 av sina studier som visar hur skalliga män uppfattas. Där framkommer en tydlig bild:

De som rakar av sig håret uppfattas som sexigare, mer maskulina, starkare och bättre ledare.

Eftersom det är en hög testosteronproduktion som gör att män tappar håret ville forskaren också undersöka om det bara är så att de som tappar håret egentligen är mer maskulina. För att utesluta detta gjorde han också dataanimeringar på hur det skulle se ut om män med hår rakade av sig. Men studien visade samma sak: skalliga män uppfattas som sexigare.

Håravfall är en viktig fråga att uppmärksamma eftersom många män mår dåligt över att de tappar håret. Nu hjälps vi åt att sprida denna uppmuntrande forskning för alla skalliga män.

Glöm inte att dela om du också gillar skalliga män.