Klart: 6 timmars arbetsdag resten av året på äldreboendet i Göteborg.

Sedan februari 2015 har Svartedalens äldreboende i Göteborg provat på sex timmars arbetsdagar istället för åtta. Projektet har blivit föremål för stora diskussioner kring hur många timmar vi bör arbeta, inte minst efter rapporter om att personalen på äldreboendet blivit både gladare och piggare samtidigt som sjukskrivningarna har minskat. Till att börja med skulle projektet pågå fram till december 2016 – men efter en motion från Moderaterna om att lägga ner projektet fanns det en överhängande risk att det kunde avslutas i förtid. Fram tills igår. Nu står det nämligen klart att det uppskattade projektet får fortsätta ändå, precis som det först var planerat.

Att projektet har mött motstånd på sina håll beror på kommunens dyra kostnader, som ska ha legat på cirka 6 miljoner netto första året, och att det därför inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att fortsätta.

Men på torsdagen beslutade alltså kommunfullmäktige, efter en lång debatt, att personalen på Svartedalens äldreboende får fortsätta arbeta sex timmar om dagen resten av året.

– Det känns skönt att kunna slutföra projektet, så att vi kan dra alla slutsatser. Omställningen ger full effekt efter två år, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V) till Göteborgs-Posten.

Vi har tidigare skrivit om de positiva effekter som projektet har haft hos personalen på Svartedalens äldreboende. De kortare arbetsdagarna har lett till bättre hälsa hos personalen som menar att de är piggare, friskare och motionerar mer – samtidigt som äldreboendet har blivit mer aktivt med fler aktiviteter.

Tycker du att det är ett bra beslut? Dela vidare om du tycker att fler arbetsplatser ska haka på och införa sex timmars arbetsdag!