Nu finns maskinen som suger upp koldioxid från atmosfären och förvandlar den till bränsle.

Nu finns en speciell maskin som suger upp koldioxid direkt från luften. Sedan är målet att använda koldioxiden för att göra bränsle.

Klimatförändringar är ett stort problem världen över. Maskinen Carbon Engineering är kanadensisk startup, som backas up av Bill Gates, och som precis har påbörjat ett pilotprojekt för att suga koldioxid direkt från atmosfären, skriver Veckans Affärer.

Hela anläggningen där maskingen finns har kostat 9 miljoner dollar att bygga upp. Varje dag kan maskinen suga upp ett ton koldioxid från luften, det motsvarar ungefär vad hundra bilar kan producera på ett år, skriver CBC News.
Pilotprojektets mål är att visa att tekniken funkar och kan användas på större skala, till den nivå att en miljon ton koldioxid per dag kan sugas upp, skriver VA.

– Det är fortfarande ett pilotprojekt. Men det är väldigt viktigt för att det är första gången som någon visar en teknik som fångar in koldioxid på ett sätt som har potential sett ur en miljö- och klimatsynvinkel, säger Adrian Coreless, vd på Carbon Engineering, enligt CBC News.

Grundaren bakom bolaget Carbon Engineering är Harvardprossesorn David Keith, 2009 listades han av tidningen Times som Heroes of the Environment. Sedan finansieras projektet av flera privata investera. Bill Gates, Microsoft-miljardär, är exempelvis en av dem.

Maskinen funkar som så att den tar in luft som har koldioxid. Sedan kommer maskinen i kontakt med en vätska som absorberar koldioxid. Den här lösningen som då bildas skickas sedan vidare, då har koldioxiden och den ursprungliga vätskan separerats. Och då kan vätskan användas igen för att absorbera koldioxid, enligt VA.

Nu planerar företaget att utveckla tekniken ännu mer med ett system som kan använda koldioxid och kväve för att producera ett bränsle. Då skulle anläggningen, som skulle vara klar runt 2016 eller 2017, kunna tillverka 200-400 liter bensin eller diesel per dag.

Här kan du kolla på en video om pilotprojektet:

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna