Ny forskning: Är lättstörda personer egentligen genier?

Blir du lätt irriterad av små ljud? När någon smaskar eller knäpper med pennan?
Anledning kan vara ett du är kreativ.
Det är forskare på Northwestern University som har släppt en ny studie som tyder på detta.
Bakgrunden är att kända tänkare som Marcel Proust, Franz Kafka och Charles Darwin var väldigt känsliga mot ljud. Proust ska till exempel ha klätt sitt sovrum med kork för att han hade svårt att filtrera bort brus.

Studien bestod av 100 deltagare som fick fylla i formulär om kreativa prestationer inom en rad olika ämnen. Enligt forskarnas analys var det de personer som påverkades mest av störande ljud som gav de mest kreativa svaren.

Det här är första gången man lyckats härleda bevis till att kreativitet kan sammankopplas med en låg förmåga att filtrera bort störande ljud.
Dock ska man vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser med tanke på att det endast var 100 personer med i studien.
Publicerad av Newsner Vetenskap, gilla gärna: