Ny forskning bevisar: Det är verkligen hälsosamt och stärkande i fjällen.

Lennart Hagvall kom 1947 ut med den klassiska låten ”Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen”. Nästan 70 år senare visar forskning från Göteborgs Universitet att det också enligt vetenskapen är helt sant.

Den nya rapporten visar inte bara att fjällen är bra för turismen utan även har en läkande inverkan på boende i fjällkommunerna.
Drygt 2 700 slumpmässigt utvalda personer i åtta fjällkommuner i Jämtlands län fick via enkäter frågor om fjällen.

Resultaten är entydiga, enligt forskarna:
− Vi är väldigt nöjda med att vi i vår studie har kunnat fastställa ett starkt statistiskt samband mellan de boendes välbefinnande och platsrelaterad identitet, det vill säga hur mycket jag tycker om platsen och mina tankar, minnen, erfarenheter knutna till platsen. Detta innebär att det även finns ett samband mellan kulturella ekosystemtjänster och välbefinnande, vilket är helt i linje med vad som sägs i FN- rapporten Millenium Ecosystem Assessment, säger professor Ingegärd Eliasson.

Vad betyder egentligen det? Jo, helt enkelt att de vackra landskapen ger njutning, lugn och ro och att det ökar välbefinnandet. Kanske inte helt förvånande att lugn och ro kan hjälpa oss i dagens stressade samhälle.

Någon som är sugen att åka till fjällen nu?