Ny forskning: Choklad kan hjälpa mot demens

Choklad är inte bara gott – det brukar också lyftas fram för att ha mängder av goda hälsoeffekter, något vi flera gånger fått bevis på.

Nu har portugisiska forskare hittat ännu en fördel med att stoppa i sig choklad med jämna mellanrum.

Äldre personer som äter choklad löper nämligen mindre risk att drabbas av demenssjukdomar.

Forskarna ville studera den kognitiva funktionen, hjärnans förmåga att uppfatta, bearbeta och använda information. I undersökningen, som presenteras i tidskriften Journal of Alzheimers Disease, deltog 531 personer som var över 65 år och fullt friska.

Fyra år senare studerades 309 av deltagarna igen – och då hade en tredjedel drabbats av kognitiv svikt, så som demenssjukdomar. Däremot visade det sig att de som hade för vana att äta choklad löpte hela 40 procent lägre risk att drabbas av kognitiv svikt, även när man tog hänsyn till ålder, utbildning, tobak- och alkoholvanor samt fysisk hälsa. Detta rapporterar norska ABC Nyheter.

Bildkälla: Shutterstock

Läkaren Håvard Bentsen, Centrum för psykofarmakologi på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, menar visserligen att studien har vissa brister i exempelvis metodik, urval och antalet deltagare – men han har också förtroende till slutsatsen att chokladätande förebygger kognitiv svikt.

Dessutom tror Håvard Bentsen att resultatet hade kunnat ge ännu större utfall – eftersom forskarna nu inte gjorde skillnad på ljus och mörk choklad.

– Det stärker egentligen resultatet. Hade de skiljt på chokladtyperna så tror jag att de hade sett en ännu större riskreduktion för de som bara åt mörk choklad, säger han till ABC Nyheter.

Dela gärna vidare den glada nyheten till någon som älskar choklad!

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna