Ny rapport: Att snusa kan vara bra för hälsan.

Svenskarna älskar sitt snus, och när EU ville förbjuda snuset fick det kontroversiella förslaget rejält med mothugg. Det är nu förbjudet att sälja snus inom hela EU – förutom i Sverige som har ett permanent undantag från regeln. Frågan om hur farligt eller inte farligt det är med snus har stötts och blötts. Nu har det kommit en ny rapport som visar att snus till och med kan vara bra för hälsan. Men påståendet får kritik.

I Sverige snusar vi mer än i något annat land i världen. Här älskar vi vår prilla under läppen. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten snusar runt 11 procent av den svenska befolkningen dagligen.

Snus är beroendeframkallande och riskerna med snuset har debatterats flitigt i flera år. Meningarna går isär.

Snus_tobacco

 

Bildkälla: Wikimedia

Nu har Snuskommissionen kommit med en ny rapport som säger att det inte finns några bevisade hälsorisker med att snusa. Man säger till och med att snus kan vara bra för hälsan.

I den nya rapporten har man gått igenom ”relevant forskning” om snus, dess hälsoeffekter och eventuella kopplingar till sjukdomar. Enligt rapporten finns inga säkra belägg på att det finns någon koppling mellan konsumtionen av snus och cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller ohälsa i munnen. Man påstår att snus till och med kan vara bra för hälsan, eftersom snus enligt rapporten minskar risken för de neurologiska sjukdomarna multipel skleros och alzheimers.

I rapporten diskuteras också hur snus kan vara ett bra medel för dem som vill sluta röka. Snuskommissionen skriver bland annat den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA rekommenderar att svenskt snus introduceras i USA. Detta på grund av att ”ohälsan minskar när personer går över från att vara rökare till att istället bli snusare”.

Men rapporten får kritik. Gunilla Bolinder, överläkare på Karolinska sjukhuset, är kritisk till att snuset framställs som en riskfri metod att sluta röka.

– Från tobaksindustrins håll jämför man hela tiden snusning med rökning, som är bland det värsta som uppfunnits. Det är självklart bättre än rökning, allt är bättre än rökning, säger hon till Aftonbladet.se.

Portioned_snus

 

Bildkälla: Wikipedia

Enligt henne är dock allt farligt i någon grad, frågan är bara hur farligt snuset är.

– Vi vet att snus exempelvis medför en ökad risk för gravida kvinnor att drabbas av havandeskapsförgiftning. Det har även en kärlsammandragande effekt, vilket ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är inte jättevanligt, men det förekommer, säger hon till Aftonbladet.se.

Hon har själv gjort en liknande sammanställning av forskningen kring snus, och kommit fram till en delvis annan bild än Snuskommissionen. Bland annat menar hon att det finns en koppling mellan snus och risken att drabbas av cancer i magsäck och matstrupe. Hon menar också att snus förstör tandköttet.

Enligt ­tobaksforskaren Karl Olov Fagerström, som ingår i Snukommissionen, är snus ”absolut ingen hälsoprodukt”.

– Det är klart att det inte är helt ofarligt. Gravida ska exempelvis ­inte använda nikotin över­huvudtaget, inte ens i form av nikotinplåster, säger han till Aftonbladet.se.

Men han tycker att tobaksdebatten hellre ska fokusera på att stoppa cigaretter.

Snuskommissionen, som har tagit fram rapporten, är en ”oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset”. Kommissionen finansieras av Svenska snustillverkarföreningen, en intresseorganisation som i sin tur består av snustillverkarna Swedish Match, Gotlandssnus och Skruf.

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna