Ny rapport: Så billigt är det för Sverige att införa 7 timmars arbetsdag.

Sju timmars arbetsdag istället för de åtta timmar vi jobbar nu? Frågan kring kortare arbetsdagar har länge varit en het potatis – och nu har tankesmedjan Katalys räknat ut vad som skulle krävas för att få jobba en timme mindre om dagen.  

I rapporten som tankesmedjan Katalys har släppt så presenteras ett förslag där veckoarbetstiden skulle trappas ned med en timme varje år under en femårsperiod. En normal arbetsvecka skulle då bli 35 timmar lång – och en vanlig arbetsdag sju timmar. Och slutsatserna är flera: det ger fler jobb, mer tid till familjen och kostar ganska lite att genomföra.

– För det första så skulle det vara bra för familjen. Det ger möjlighet för båda föräldrarna att ha heltidsjobb och samtidigt ha tid till omsorg om barnen och familjen. Det ger också bättre tid till deltagande i organisationer, på det viset är det en demokratireform, säger LO i Norges tidigare ordförande Gerd-Liv Valla till ETC.

Kommunalskatten skulle enligt beräkningen behöva höjas med 1,3 procent för att finansiera välfärden på samma nivå. För en medellöntagare som tjänar 31 400 kronor i månaden skulle skatten då bara behöva höjas med cirka 400 kronor i månaden.

– De senaste 100-150 åren så har arbetstiden minskat kraftigt i hela västvärlden. Att vi inte skulle kunna genomföra den här ganska lilla förändringen framstår som mycket osannolikt. Men hur det går beror på hur det genomförs och vilken annan politik som förs. Sen får man ha rimliga förväntningar. Som exempel kommer arbetslösheten nog främst kräva andra åtgärder, säger en av rapportförfattarna, Erik Hegelund, till ETC.

Det kan säkert finnas för- och nackdelar med båda alternativen men jag tycker i alla fall att det här låter riktigt spännande. Gilla om du också gärna skulle undvara 400 kronor i månaden för att få arbeta en timme mindre varje dag.