Ny stor studie: En äldre mamma är bra för barnet.

Nu för tiden är det många som väntar med att få barn. Tidigare födde många kvinnor barn i relativt ung ålder, men numera är de nyblivna mammorna ofta äldre. Flera av dem prioriterar att skaffa karriär innan de bildar familj, och många stadgar sig senare i livet. Vi har fått höra mycket om riskerna med att föda barn senare – men nu visar en ny studie att fördelarna med äldre mammor väger upp nackdelarna.

Att föda barn senare i livet kopplar många samman med högre risker, både för mamman och barnet. Bland annat misstänks äldre mammor vara kopplat till högre risk för havandeskapsförgiftning och för tidig födsel.

Barnet misstänks också löpa större risk att födas med Downs syndrom eller drabbas av alzheimer, högt blodtryck och diabetes typ 2 senare i livet.

Nu visar ny forskning att fördelarna för barn till äldre föräldrar väger upp nackdelarna. En studie från Max Planck-institutet i Tyskland visar att barn till mammor som är runt 40 år blir friskare, längre och mer välutbildade än barn till yngre mammor.

Bildkälla: Mostphotos

6510674-skin-to-skin-care-with-newborn-baby

Forskarna har tittat närmare på data om 1,5 miljoner svenskar födda mellan 1960 och 1991. De har tittat på syskon, som har samma arvsmassa och är uppväxta i samma miljö. Och studien visar att barn födda 1990 hade bättre förutsättningar i livet än barn födda 1970.

Det visade sig att småsyskon får bäst utbildning, högst betyg, blir längre och är i bättre fysisk form än sina äldre syskon som föddes av en yngre mamma. Det har skett så stora framsteg inom hälsosektorn och inom tillgång till utbildning, så det spelar ingen roll att kvinnor får barn senare.

– Fördelarna som associeras med att födas senare överväger de individuella riskfaktorer som det innebär att födas av en äldre mamma, säger Mikko Myrskylä, en av författarna bakom rapporten.

Han säger också att många är medvetna om nackdelarna med att föda barn sent – men inte om fördelarna.

Forskarna tror att resultatet beror på att äldre mammor i i-länder generellt själva är mer välutbildade och lever hälsosammare, skriver Illustrerad Vetenskap. Och detta gynnar barnen.

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna