Nya studien: ADHD är en hjärnrubbning som påverkar 5 områden i hjärnan

ADHD är den vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningen bland barn och vuxna, men trots det finns många fördomar om diagnosen. I skolan har ADHD många gånger använts för att beskriva besvärliga eller hyperaktiva barn, men nu bekräftar forskarna att diagnosen innebär fördröjd utveckling av fem områden i hjärnan. 

ADHD, förkortning för attention deficit hyperactivity disorder, är enligt Hjärnfonden en funktionsnedsättning som innebär koncentrationssvårigheter och svårigheter att hämma sina impulser och sin aktivitetsnivå.

Sedan långt tillbaka har många slängt med uttrycket för att sätta en etikett på besvärliga barn, men en ny studie bekräftar vad ADHD gör med hjärnan, vilket de drabbade inte kan rå för.

I den nya studien som publicerats i The Lancet Psychiatry jämförde forskarna 1 713 personer med diagnosen ADHD med 1 529 personer som inte hade det.

I undersökningen mätte man deltagarnas hjärnvolym och sju olika regioner som man misstänkte hade med symptomen att göra, det skriver Aftonbladet

Resultaten visade att hjärnvolymen på fem av de sju områdena var mindre hos de med ADHD. 
– Vår studie bekräftar att personer med ADHD har förändringar av hjärnans struktur. Därför föreslår vi att ADHD är en hjärnrubbning. Vi hoppas att detta ska minska stigmat, att ADHD inte är en ”etikett” som sätts på besvärliga barn eller att den orsakas av dåligt föräldraskap. Så är det verkligen inte och vi hoppas att detta arbete ska bidra till en ökad förståelse av denna funktionsnedsättning, säger studiens författare Martine Hoogman vid Radboud University Nijmegen Medical Center i Nederländerna.

Fakta om ADHD 

  • ADHD kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. 
  • ADHD förekommer hos ungefär fem procent av barnen och tre till fyra procent av vuxna och är därmed den vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningen. 
  • ADHD är omkring dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor.

Källa: Hjärnfonden

Har du upplevt att många haft fördomar mot eller missbedömt ADHD? Dela gärna för att upplysa andra om hur det verkligen ligger till.