Foto: TT

Så många dör i förtid av alkohol och tobak – här är gruppen i störst risk

Vart femte dödsfall som skedde i förtid kan kopplas till alkohol, tobak eller narkotika, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten säger även att risken för att dö ser väldigt olika ut. Bland annat konstaterar man att dödligheten är mellan tre och fem gånger högre bland personer med kort utbildning jämfört med dem som har en längre utbildning.

”Det finns stora skillnader i skador mellan olika grupper”, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i pressmeddelandet.

FHM konstaterar att allt fler barn vårdas för en narkotikadiagnos inom vården. Även antalet äldre som vårdas för exempelvis beroende av alkohol eller narkotika ökar.

”Dödligheten i befolkningen 15 år och äldre har i de flesta fall minskat bland män, medan den varit oförändrad eller ökat bland kvinnor”, står det i rapporten.

Myndigheten har tittat på dödsfall som skett under 2022 och bland personer 15–65 år.

Läs mer:

Tack för att du prenumererar!
Något gick fel. Vänligen försök igen senare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev