Så fort skulle maten i Sverige ta slut vid en kris.

Det är oroliga tider i världen, och vi vet inte vad som väntar i framtiden. Nu kommer alarmerande rapporter som visar att Sverige inte skulle klara av en kris. – Det här samhället klarar inte en allvarlig kris, än mindre ett krig. Vi har gjort oss sårbara på ett skrämmande sätt, säger Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare rektor för Försvarshögskolan, nu knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

Om oroligheterna i Europa trappas upp och Sverige ställs inför problem som att den fria rörligheten begränsas, landsgränser stänger, eller ännu allvarligare – ett krig bryter ut; då är den egna produktionen av livsmedel och allt annat som vi är beroende av för att överleva central i beredskapsarbetet.
– Har vi inte mat betyder allt annat ingenting, säger Karlis Neretnieks till ATL.

I dag är Sverige beroende av import. På grund av flera faktorer producerar vi inte vår egna mat i den utsträckning som vi gjorde förr om åren. I en granskning gjord av ATL menar Therese Frisell, sakkunnig på Livsmedelsverket, att vår självförsörjning är lika med noll.
– Det beror på att vi är starkt beroende av att importera insatsvaror till jordbruket, som till exempel gödningsmedel och protein till djurfoder.

Så vad skulle hända om transporterna i Sverige stod stilla i en vecka? Det har Sveriges Åkeriföretag tagit reda på och resultatet är skrämmande:

Dag 1: Mjölk och färskbröd tar slut i butikerna.

Dag 2: Färskvaror tar slut i livsmedelshandeln. Störningar i kollektivtrafiken.

Dag 3: Mejeriprodukterna i butikerna är slut. Tydlig brist på drivmedel. Skolbespisningen serverar rester.

Dag 4: Brist på livsmedel. Alla drivmedel slut på tankstationerna.

Dag 5: Skolmaten helt slut. Restauranger stänger. Många fordon får ställas.

På knappen nedanför kan du dela vidare om du vill uppmärksamma detta problem som Sverige kan ställas inför.