Tycker du om att sova länge på dagen? Då kommer du gilla det här.

Får du ofta höra att de som går upp tidigt på morgonen hinner med så mycket mer än dig, som hellre spenderar din vakna tid på natten och sover länge på dagen? Nu är det din tur att räta på ryggen. Forskning visar att vi nattugglor faktiskt är lite, lite mer kreativa än våra morgonpigga kamrater.

Elite Daily har gjort en sammanställning av flera olika forskningsrapporter, som alla pekar mot samma resultat. De som gärna sitter uppe länge på natten är smartare och mer kreativa – eftersom de på natten tillåts vara kreativa och explodera med idéer. Något som i förlängningen innebär att de gärna sover ut rejält på dagarna.

1. En forskning som har publicerats i Huffington Post visar att de som skapar nya mönster, i det här fallet dygnsrytmer, är mer intelligenta – då de är de betydligt mer framåtskridande än de som alltid följer samma rutiner.

2. Forskare på ett universitet i Madrid har undersökt 1 000 studenter och konstaterade då att de som är uppe längre på natten, och på så vis också vaknar senare, fick högre resultat i förståelsetester (som i sin tur ofta associeras med intelligens).

3. På ett annat universitet, i italienska Milano, har man enligt ABC Science låtit 120 män och kvinnor i varierande åldrar fylla i ett test om huruvida de är morgon- eller kvällsmänniskor. Efter ytterligare tre tester, i syfte att mäta kreativt tänkande, konstaterade forskarna att kvällsmänniskorna fått betydligt högre resultat och således var mer kreativa.

4. I belgiska Liège har forskare på ett universitet undersökt 15 ”extremt morgonpigga” och 15 ”extrema nattugglor” genom att mäta hjärnaktivitet när de först vaknade och sedan igen efter 10,5 timmar. Resultatet visade att produktiviteten vid uppvaknandet var ganska likartat – men att de morgonpigga vid nästa mätning hade lägre aktivitet i de delar som är sammankopplade med uppmärksamhet och dygnsrytm. De morgonpigga startar alltså dagen med hög energi, men blir tröttare ju längre den går än vad nattugglorna gör.

5. BBC berättar även att forskare i Westminster har analyserat saliv åtta gånger dagligen i två dagar från 42 frivilliga med olika dygnsrytmer. De nådde resultatet att morgonpigga människor hade högre nivåer av kortisol, som är kroppens huvudsakliga stresshormon. Förutom att vara mer stressade så hade de morgonpigga människorna muskelvärk, förkylningssymptom, huvudvärk – och var på sämre humör.

Sammanfattningsvis kan vi nattugglor alltså vara ganska nöjda ändå. Vi kanske inte hinner med lika mycket under en dag, men eftersom vi tillåter oss själva att göra påhittiga saker på natten har vi också blivit mer kreativa än de som är morgonpigga.

Gilla gärna om du också är en nattuggla.