Nu är det förbjudet att överge sina husdjur

Nu ska det bli ett slut på övergivna sommarkatter och andra tamdjur.

Från och med den 1 april träder en nya djurskyddslag i kraft, rapporterar Aftonbladet, som stärker djurens skydd.

 

Vem har inte hört hemska historier om katter som efter sommarens slut överges och lämnas helt åt sitt öde. Men nu är det snart inte längre tillåtit. Efter 30 år träder nu en ny djurskyddslag i kraft, vilket förbjuder ägare från att överge sina djur. Och skulle de avslöjas kommer de inte att kunna gå fria, skriver Aftonbladet.

Den nya lagen innebär även ett stärkt skydd för djur som deltar i tävlingar. Det kommer också att ställas tydligare krav på att ens djur ska skyddas från skaderisk och sjukdom, skriver Aftonbladet.

– Kompetenskrav har förtydligats, så att den som har djur måste ha tillräcklig kunskap för att tillgodose djurens behov, säger Juha Toropainen, Skånes länsveterinär till TT, enligt tidningen.

Hon förklarar vad detta innebär.

– Vi säger att du anmäls för din hundhållning. Vi märker att hunden far illa med oklippta klor och tandsten, och när vi ställer frågor och märker att du inte kan något om hund – då kan vi säga att du ska gå en utbildning. Sedan följer vi upp dig.

FOTO: Shutterstock

Ny djurskyddslag – det här gäller

Enligt TT kan det i dag finnas över 1 000 hemlösa katter. Då den nya lagen innebär att det är förbjudet att överge sina tamdjur hoppas man få bukt med de så kallade sommarkatterna som överges.

Enligt Juha Toropainen är det dock ett fortsatt problem att många av dessa katter inte är chippade, vilket gör det svårt att veta vem som är ansvarig. Hon menar dock att det är bra att det nu kommer förtydligas vad det är som gäller.

Djurens skydd stärks alltså ytterligare. Tidigare blev det klart med en annan ändring, den så kallade ”lex maja”, som innebär att hemtjänst och socialtjänst kan anmäla djurskyddsproblem.

Förutom förbud mot att överge tamdjur innebär den nya djurskyddslagen att det är krav på att djuren ska hållas lösgående, de får alltså inte hållas uppbundna. Samtidigt ställer man kompetenskrav för djurhållare.

Det blir även stopp för elefanter på cirkus.

Det här var verkligen på tiden! Dela artikeln om du också tycker det.