Svenska bönder vill spänna fast grisar för att tjäna mer pengar, men tusentals protesterar nu mot förslaget.

Svenska bönder vill ändra reglerna för grisuppfödning, och tillåta fastlåsta suggor och trängre boxar. Men förslaget möts av högljutt motstånd. Bland annat från Djurens Rätt, vars protestlista skrivits under av tusentals.

Branschorganisationen Sveriges grisföretagare har ansökt hos Jordbruksverket om att starta ett så kallat kontrollprogram. Om det går igenom innebär det att man tillåter att suggor står fastspända under den tid då insemineras och föder sina ungar.
I varje kull dör i dag flera smågrisar på grund av att de trampas ihjäl. Med den här metoden – som kallas fixering – menar man att detta ska kunna undvikas. Fixering innebär att en gris stängs in mellan galler. Den kan lägga sig ned, men inte gå eller vända sig om.
– Detta är enligt oss en väldigt tydlig djurskyddsfråga. Vi har haft väldigt hög smågrisdödlighet och det måste vi göra någonting åt, säger Mattias Espert på Sveriges grisföretagare till etc.se.

De senaste åren har metoden testats på ett antal svenska gårdar. Men förslaget – som skulle innebära att fixering tillåts i hela Sverige – möter tufft motstånd. Kritiker menar att suggorna på det här viset utsätts för en extrem stress. 20 000 personer har skrivit under Djurens Rätts namninsamling mot förslaget.

Bo Algers är professor emeritus i husdjurshygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han menar att metoden har allvarliga effekter på djurens välbefinnande. Enligt honom är en orsak till att många smågrisar dör beror på att man avlat för att maximera storleken på kullarna. Det i sin tur leder till svagare och mindre grisar.
Hans lösning är i stället att ge suggorna större utrymme.
– Det här är en etisk fråga. Vi lever i ett sådant överflöd att vi inte har anledning att behandla djuren illa för att få mat. Globalt produceras redan mycket mer kött än vi mår bra av att äta, säger Bo Algers.

Foto: Youtube

fix

Sverige har i dag en hårdare lagstiftning än EU. Att en sugga hålls fastspänd i större delen av sitt liv är inte ovanligt, skriver etc.se. Det leder till billigare produktion, och en svårare konkurrens för svenska bönder.
– Lönsamheten är givetvis en grundbult. I den globala världen med öppna gränser blir det ett väldigt tryck om någon annan producerar en vara billigare, säger Mattias Espert.

Inte ens i de egna leden får Sveriges grisföretagare fullt stöd. Flera bönder som etc.varit i kontakt med riktar kritik mot förslaget och menar att det är ”åt helvete”, men vill inte uttala sig offentligt för att inte hamna i konflikt med kollegorna.

Publicerad av Newsner djur, gilla gärna