PRO rasar mot pensionssystemet – nu lämnar de kravlista till regeringen

Det svenska pensionssystemet är djupt orättvist, enligt Pensionärernas Riksorganisation, PRO, som menar att de pensionärer som byggt landet får mindre än de som inte jobbat alls. Särskilt lidande är många ensamstående kvinnor, som straffas av att de haft lågavlönade jobb, menar organisationen.

Nu har PRO gjort en lista med förslag på åtgärder, i hopp om att regeringen ska ta tag i den ekonomiska krisen för landets pensionärer.

– Den pensionsgrupp, med företrädare för en majoritet av riksdagspartierna, bör läggas ned och frågan om våra pensioner bör återgå till vår riksdag. Pensionsgruppens arbete sker i slutna rum och varje parti har idag en vetorätt mot förändringar, säger Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärernas ekonomi, på PRO.

PRO är med sina 330 000 medlemmar Sveriges största pensionärsorganisation. Förutom att jobba för pensionärers välbefinnande och motverka ensamhet med olika aktiviteter så brinner de för att diskutera intressepolitik i föreningar över landet, och driva politiska krav som gynnar deras medlemmar. PRO är en stor folkrörelse och höjda pensioner står högt på dagordningen.

Nu har de fått nog av pensionssystemet, som de beskriver som djupt orättvist då många som arbetat inte gynnas. I synnerhet kvinnor som haft lågavlönade yrken. Systemet har enligt PRO gjort att alldeles för många lever under fattigdomsgränsen.

Nu satsar PRO stenhårt på en höstkampanj där målet är att höja den allmänna pensionen, samt att regeringen genomför flera förbättringar.

PRO: Pengar går till statskassan istället för pensionen

Enligt Ingemar Hamskär, ekonomiskt sakkunnig på PRO, finns det flera brister i det rådande pensionssystemet, som inte levt upp till vad det lovade när det infördes. Han är särskilt kritisk mot det så kallade intjänandetaket, som innebär att de avgifter som arbetsgivarna betalar in för löner över 40 250 kronor, går till statskassan.

– Pensionssystemet är idag underfinansierat och har idag en märklig konstruktion innebärande att avgifterna som arbetsgivarna betalar och som är uppskjuten lön inte helt och hållet går till pensionssystemet som det ursprungligen var tänkt, utan till statskassan. Avsättningen till pensionssystemet bör i ett första steg höjas från dagens 17,21 till 18,5 procent. Och de avgifter som arbetsgivarna betalar in över det så kallade intjänandetaket, som för närvarande är 40 250 kr, bör gå till pensionssystemet istället för in i statskassan.

Foto: PRO

Pensionsmyndighetens svar

Enligt Ole Settergren, chefsanalytiker på Pensionsmyndigheten, är intjänandetaket resultatet av en politisk kompromiss.

– I pensionsreformen ville de borgliga partierna att det inte skulle vara någon avgift/skatt på inkomster över taket. Socialdemokraterna ville att skatten skulle tas ut och föras till statsbudgeten. Beslutet blev en kompromiss att den del av pensionsavgiften som tas ut som en arbetsgivaravgift (10,21%) tas ut på hela inkomsten, det vill säga även över taket. Medan den allmänna pensionsavgiften (7 %) som betalas av individen endast tas ut upp till taket, säger Ole Settergren.

Foto: TT

PRO:s förslag på åtgärder

PRO menar dock att det finns flera konkreta saker man kan ändra på för att förbättra situationen. Här är deras lista till regeringen:

  • Höj avsättningen till pensionssystemet från dagens 17,21 till 18,5 procent i ett första steg – det måste synas vid pensionsutbetalningarna att man har förvärvsarbetat.
  • Låt de pensionsbetalningar som ligger över intjänandetaket gå till pensionssystemet och inte till statskassan. Det handlar om många miljarder dvs stora summor.
  • Höj bostadstillägget och låt det följa hyresutvecklingen så det inte urholkas. Informationen om denna pensionsförmån måste bli bättre. Många berättigade söker inte idag av olika skäl och missar en pensionsförmån värd tusenlappar.
  • Pension ska inte som idag beskattas högre än lön. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas lika som lön.
  • Den pensionsgrupp, med företrädare för en majoritet av riksdagspartierna, bör läggas ned och frågan om våra pensioner bör återgå till vår riksdag. Pensionsgruppens arbete sker i slutna rum och varje parti har idag en vetorätt mot förändringar.

När Newsner når representanter i Pensionsgruppen för en kommentar gällande förslaget att lägga ner pensionsgruppen svarar Hans Eklind (KD):

– Vi delar inte den åsikten. Vi ser att Pensionsgruppen fyllt och fyller en viktig funktion för att skapa breda politiska lösningar för ett fortsatt långsiktigt hållbart pensionssystem.

Newsner har sökt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, vars pressekreterare har bett att få återkomma i ärendet.

Har du en berättelse du vill dela med dig av eller en nyhet du tycker att vi borde skriva om? Tipsa oss på [email protected]

Video: Pensionärerna demonstrerar utanför riksdagen