Nu har svenska singelkvinnor rätt till assisterad befruktning.

Från och med i dag, 1 april, har ensamstående kvinnor rätt att bli föräldrar med hjälp av assisterad befruktning – i Sverige. Tidigare har många kvinnor åkt till Danmark för insemination, men nu är det även tillåtet i Sverige. En stor majoritet av riksdagen röstade igenom den nya lagen i mitten av januari.

Tidigare har personer som lever tillsammans haft möjlighet att bli gravida genom assisterad befruktning. Nu gäller detta även singelkvinnor.

Det finns olika typer av assisterad befruktning, men insemination och IVF är de vanligaste. Vid insemination placeras spermier i kvinnans livmoder och vid IVF sammanförs ägg och spermier för att sedan placeras i livmodern. Enligt den nya lagen blir en ensamstående kvinna genom assisterad befruktning barnets enda rättsliga förälder.

En läkare avgör om assisterad befruktning är lämpligt, precis som i fallet med par. Läkaren tar hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden för att göra en bedömning.

När riksdagen röstade om den nya lagen var 218 ledamöter för, 40 emot. 13 avstod. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var emot, de anser att det är bäst för barnet att ha en mamma och en pappa.

En som har varit personligt engagerad i frågan är Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

– Det är ett av flera viktiga steg mot en modernare familjepolitik. Man gör det möjligt för alla barn att växa upp i trygga familjer och ser till lagstiftningen fungerar för så många familjer som möjligt och anpassas till hur samhället faktiskt ser ut, har hon tidigare sagt till TT enligt Expressen.se.

Gilla gärna om du också tycker att den nya lagen är bra!

Publicerad av En jämlik värld, gilla gärna