9 tidiga varningssignaler på demens – okända symptomen alla kvinnor borde känna till

Om du känner nägon som drabbats av demens så vet du hur jobbigt de är för både den drabbade och dennes anhöriga.

Demens är en sjukdom som påverkar hjärnan och gör att den drabbade får svårigheter att minnas och förstå sin omgivning. Det finns olika grader av sjukdomen och vissa kan bli totalt personlighetsförändrade på kort tid. Det går inte att bli frisk, men det finns medicin och andra saker man kan göra för att förmildra sjukdomen, därför är det viktigt att demens upptäcks i tid. 

Det finns vissa symptom du alltid bör vara uppmärksam på om du är i medelåldern eller äldre. Här är nio tidiga tecken på demens som alla kvinnor bör känna till.

1. Minnesförlust

Att minnet blir sämre är karaktäristiskt för demens, men det kan vara svårt att upptäcka då minneslust kan bero på ålderdom. Enligt Vårdguiden glömmer de som har demens ofta saker som de gjort nyligen, till exempel var de lagt nycklarna eller vem de träffat tidigare på dagen.

2. Svårigheter att hitta rätt ord

Språket är en av de saker som påverkas av demens. Då det hänger ihop med minnet har den drabbade svårt att hitta rätt ord för saker, därför kan det ta lång tid för personen att få fram vad denne vill säga.  

3. Humörsvängningar

Om någon du känner som är äldre drabbas av humörsvängningar allt mer ofta kan det vara ett tecken på sjukdom. Demenscentrum menar att förvirring, ångest och aggressivitet är känslor som uppstår hos en dement, och dessa kan växla snabbt. 

4. Apatisk

I ett tidigt stadie är det vanligt att den drabbade själv är medveten om att något har börjat hända med dennes psyke. Detta resulterar i att personen i fråga blir låg och drar sig undan för att träffa andra och delta i saker. Om personen inte längre har lust att göra saker som den tidigare velat och istället beter sig apatiskt så är detta ett tecken.

5. Koncentrationssvårigheter

Hjärnans sätt att fungera börjar störas och det blir därför svårt att koncentrera sig. Saker som verkade enkla förut känns allt mer förvirrande och komplicerade och personen har svårare att ta in saker. 

6. Har svårt att klara vardagssysslor

När sjukdomen kommit en bit på vägen får den drabbade svårare att utföra vanliga sysslor som den tidigare gjort dagligen. Om du märker att personen du misstänker ha demens har slutat handla mat, betala räkningar i tid eller till och med duscha bör du genast kolla upp saken hos en läkare. 

7. Tidsuppfattning

Att ha svårt att uppfatta tiden hänger ihop med hur demens påverkar minnet. Den drabbade har svårt att veta när saker inträffat, och vet därför inte vilken tid på dygnet det är eller när den senast träffade en viss person. Att inte ha ett grepp om tidsuppfattning kan även ha med ålder att göra, därför bör man genast utreda vad som är den bakomliggande orsaken.

8. Svårt att minnas var man är

Förvirringstillstånd är vanligt hos den som har demens, och ofta blir det värre när personen i fråga hamnar i en ny miljö eller en ny person introduceras. Den drabbade kan känna obehag av förvirringen och därför bli aggressiv eller orolig.

9. Svårt att skriva 

Att den drabbade får svårt att skriva hör ihop med hur språkunskaperna påverkas. Personen har svårt att hitta rätt ord men har också svårt att minnas hur man utför vissa vanliga saker. Så var uppmärksam med skrivkunskaperna.

Källa: Vårdguiden, Demenscentrum

Alla dessa tecken kan vara lätta att förbise om man tänker att personen i fråga är äldre, men det kan snabbt gå utför om det visar sig vara demens, därför bör symptomen kontrolleras hos en läkare i tid. Dela gärna för att tipsa andra.