Äldreboendets fina satsning – inför konstprojekt varje fredag: ”Det ger dem välbefinnande och stimulans”

Under hösten satsar två äldreboenden i Karlstad på ett helt nytt projekt som ska öka välbefinnandet hos deras äldre.

Varje fredag fram till och med november ägnas åt kreativt skapande i konstens tecken. Hittills har det visat sig ha flera positiva effekter på boendenas seniorer. 

– De får ett lugn och välbehag, och det hjälper de med demens att minnas saker, säger Cecilia Aurell, aktivitetsansvarig på Vardaga Gruvan till Newsner. 

Bildskapande sägs väcka kroppens sinnen och ha positiva effekter på hjärnan. Detta var en av flera anledningar till att Vardaga Gruvan och Vardaga Sveagatan i Karlstad ville satsa på ett konstprojekt för sina äldre

– Kreativt skapande påverkar hälsan positivt på flera sätt. Bildskapande väcker kroppens minnen. Och det ger också ett välbehag som kan förbättra den fysiska hälsan för personer med demenssjukdom, berättar Linda Grimmtorp, verksamhetschef. 

Sökte stipendium

Tack vare ett stipendium kunde boendena förverkliga sin ambition om konst-timmar varje fredag.

– Det började med att vi sökte medel från Studieförbundet vuxenskolan, inom pop och kultur. När vi fick veta att vi fått stipendiet anställde vi en till aktivitetsansvarig, och sedan köpte vi material för resten av pengarna, berättar Cecilia Aurell för Newsner. 

Foto: Vardaga Gruvan/Vardaga Sveagatan

Målar tillsammans varje fredag

Konstprojektet inleddes med ett besök på Lerinmuséet, där konstnären Lars Lerin tillsammans med maken Junior visade besökarna runt för att inspirera till skapande. 

Detta visade sig vara uppskattat. 

– De som jobbade natt hos oss berättade att flera äldre berättat om sin dag för dem. Det är ett gott tecken, berättar Cecilia Aurell.

Foto: Shutterstock

Sett positiva effekter

På fredagar har alla som vill på boendena möjlighet att måla och skapa konst, antingen tillsammans eller individuellt.

Detta ska väcka minnen och lust till liv, säger Linda och Cecilia och hänvisar till forskning om demenssjukdomar.

– Vi har redan sett fler positiva effekter av det här. Inte bara att de får vara kreativa. De finner också glädje och ett lugn i att göra något tillsammans med varandra och personalen. De uppmuntrar till samtal, berättar Linda Grimmtorp för Newsner.

Både Linda och Cecilia uppmuntrar fler äldre- och vårdboenden att satsa på kvalitetshöjande aktiviteter tillsammans. 

Den 26 november kommer boendet att knyta ihop säcken med ett vernissage där de visar upp sina konstverk för nära och kära. Även inspirationskällan Lars Lerin är inbjuden.

Dela gärna detta fina initiativ om du tycker att andra boenden kan inspireras.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required